Canals d'atenció

Notificació electrònica

Taxes per serveis culturals

Gestió

La gestió d'aquestes taxes la fa l'Institut de Cultura de Barcelona.

Tràmits relacionats amb aquestes taxes

  • Entrades a museus i exposicions
  • Cessió temporal d'ús de locals i espais dels centres gestionats per l'Insitut de Cultura de Barcelona

Més informació a l'ordenança fiscal 3.13 reguladora de les taxes.

Data d'actualització: 26/02/2019