Com promoure iniciatives ciutadanes

Les iniciatives ciutadanes són un mitjà que té la ciutadania perquè l’Ajuntament dugui a terme una determinada actuació

 

Què és una iniciativa ciutadana?

 

Les iniciatives ciutadanes són un mitjà amb el qual la ciutadania intervé a fi que l’Ajuntament dugui a terme una determinada actuació d’interès general i competència municipal.

La iniciativa reconeix la capacitat de les persones per ser agents actius en allò que afecta el conjunt de la comunitat afavorint el protagonisme ciutadà a l’hora de definir prioritats o necessitats a l’agenda política de la ciutat.

Més informació