Documentació jurídica

pdf (318.47 KB)

Aprovat al Consell Plenari de 27 de maig de 2022. 

  • Temàtica Normatives
  • Participació diversa i inclusiva
pdf (318.47 KB)

En aquesta mesura de govern es presenta el procés participatiu per a l'elaboració dels primers pressupostos participatius de Barcelona amb un total de 75 milions d'euros d'inversions; un procés integral que incorpora també la participació ciutadana per a la definició del Programa d’Actuació Municipal i de Districtes 2020-2023

  • Temàtica Normatives
  • Participació diversa i inclusiva
pdf (318.47 KB)

Presentada el 14 de febrer de 2018. Mesura per fer efectiu el dret a la participació ciutadana de totes les persones d'orígens i contextos culturals diversos que habiten la ciutat.

  • Temàtica Normatives
  • Participació diversa i inclusiva
MODIFICACIONS NORMATIVES NECESSÀRIES PER REGULAR EL CONSELL DE BARRI (143.51 KB)

Aprovat el 2 d'octubre de 2009. Aprovada la modificació de les Normes reguladores de la Participació Ciutadana i de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes per regular els Consells de Barri.

  • Temàtica Normatives
NORMES REGULADORES DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA APROVADES AL CONSELL PLENARI DE 22 DE NOVEMBRE DE 2002 (165.54 KB)

Aprovat el 22 de novembre de 2002. El Plenari del Consell Municipal, va aprovar definitivament les Normes reguladores de la participació ciutadana.

  • Temàtica Normatives