Patrimoni ciutadà

La ciutat de Barcelona compta amb una àmplia trajectòria de relacions de col•laboració entre l’administració pública i les comunitats per mitjà de diferents models participatius i de corresponsabilització dels afers col•lectius.

Recursos

OTPC - Oficina Tècnica de Patrimoni Ciutadà

El programa posa a disposició de la ciutadania l’Oficina Tècnica de Patrimoni Ciutadà (OTPC) amb l’objectiu de facilitar informació sobre el programa i oferir acompanyament en la tramitació de peticions i seguiment del programa.

Per demanar informació o sol·licitar un acompanyament per a la tramitació de la sol·licitud de cessió d’un espai o per a l’ús del Balanç Comunitari, podeu adreçar-vos a l’Oficina en aquest correu: suportpatrimoni(a)tjussana.cat.

Addicionalment, podeu trobar recursos per desenvolupar el vostre projecte adreçant vos a Torre Jussana - Centre de serveis a les associacions.

Multimèdia

Programa de Patrimoni Ciutadà - Infografia informativa

Descripció dels trets bàsics del Programa de Patrimoni Ciutadà, que reconeix, consolida i promou pràctiques associatives orientades al bé comú.

Programa de Patrimoni Ciutadà - Descripció des de la perspectiva comunitària de la XEC-XES

El Programa de Patrimoni Ciutadà és una política municipal per consolidar i promoure noves formes de col·laboració públic-comunitària. Des de la Xarxa d'Espais Comunitaris es descriu la perspectiva comunitària d'aquest repte.

Documentació

Programa de Patrimoni Ciutadà (254.69 KB)

Programa de Patrimoni Ciutadà. Document descriptiu dels objectius, marc conceptual i plantejaments estratègics que el programa proposa desenvolupar.

  • Patrimoni Ciutadà
En procés d'elaboració (254.69 KB)

Document descriptiu del desenvolupament de la implementació del Programa de Patrimoni Ciutadà en el període 2019-2022 i d'avaluació dels indicadors de resultats interns.

  • Patrimoni Ciutadà
Memòria URBACT Civic estate (2.85 MB)

Memòria URBACT Cívic estate. Document de síntesi de la particiapció de l'Ajuntament de Barcelona en el projecte europeu URBACT Cívic estate 2018-2020 compartit amb Nàpols, Amsterdam, Genth, Gdansk, Presov i Iasi.

  • Patrimoni Ciutadà
  • Informe
Marc jurídic de Patrimoni ciutadà. (862 KB)

Marc jurídic de Patrimoni ciutadà. Document d'anàlisi dels fonaments jurídics i reptes reglamentaris al voltant de les polítiques de Patrimoni ciutadà d'ús i gestió comunitària.

  • Patrimoni Ciutadà
  • Informe
Retorn tallers de debat Jornada 2017 (998.21 KB)

Document de recull de conclusions dels tallers de debat de la Jornada sobre Comuns Urbans a Barcelona de 2017.

  • Patrimoni Ciutadà
Marc conceptual Comuns urbans (939.75 KB)

Document de conceptualització dels "béns comuns urbans" i la seva implementació com a política pública a la ciutat de Barcelona.

  • Patrimoni Ciutadà

Jornades

En aquest apartat trobareu les jornades sobre Patrimoni Ciutadà organitzades per l'Ajuntament celebrades anteriorment.

Jornada de Patrimoni Ciutadà d'ús i gestió comunitàries

21 de juny de 2022, al Canòdrom - Ateneu d'Innovació digital i democràtica

La jornada "Patrimoni ciutadà d'ús i gestió comunitària" va ser l'escenari on l'Ajuntament va presentar conjuntament amb les entitats comunitàries de la ciutat: el Balanç comunitari, Protocol de Gestió cívica i Oficina tècnica. La jornada va acollir conferències internacionals que van oferir altres exemples de Patrimoni ciutadà a Europa i taules rodones per debatre sobre els reptes de futur.

Comuns urbans 2

Comuns urbans: cap a l’ús i la gestió comunitària d’allò públic

21 de novembre de 2017, a Calàbria 66

La jornada "Comuns urbans: cap a l'ús i la gestió comunitària" va donar visibilitat i reconeixement al valor de la gestió comunitària d’allò públic. La jornada va aplegar persones, entitats i col·lectius que gestionen béns municipals (locals, equipaments, solars) i tècnics municipals per debatre al voltant dels criteris i necessitats per definir la proposta de Programa de Patrimoni ciutadà.