Patrimoni ciutadà

La ciutat de Barcelona compta amb una àmplia trajectòria de relacions de col•laboració entre l’administració pública i les comunitats per mitjà de diferents models participatius i de corresponsabilització dels afers col•lectius.

Balanç comunitari

El Balanç comunitari és una eina d’auto-diagnòstic on les entitats avaluen els projectes que duen a terme des d’una perspectiva comunitària.

El Balanç comunitari és una eina co-produïda amb els espais de gestió comunitària de Barcelona vinculats a la Xarxa d’Espais Comunitaris. Es tracta d’un formulari de preguntes i indicadors enfocats a valorar el foment de la participació, el retorn social del projecte, l’arrelament territorial i la cura de les persones i l’entorn. El qüestionari per respondre el Balanç comunitari es troba allotjat a la plataforma digital Ensenya el Cor de la Xarxa d’Economia Solidària.

L’aposta per la gestió comunitària requereix de noves mètriques que permetin valorar les diferents experiències ciutadanes des d’una dimensió comunitària. El Balanç comunitari es recolza en la convicció de que possibiliti que les entitats puguin reconèixer els aspectes i horitzons de millora i, alhora, formi part del procés de transparència i retorn justificatiu dels recursos i espais públics cedits per l’administració a les entitats.

Com fer el Balanç Comunitari?

Quan s’ha de presentar?

El Balanç Comunitari s’haurà d’omplir regularment seguint els compromisos estipulats en el conveni de cessió o autorització d’ús de l’espai, o de gestió cívica. En qualsevol cas, quan una entitat vulgui sol·licitar la renovació de la cessió o gestió d’un espai haurà d’omplir el Balanç comunitari previ a la finalització del conveni vigent.

Quan les entitats s’inscriuen al Programa de Patrimoni Ciutadà, es comprometen a realitzar el Balanç comunitari com a mesura d’auto-avaluació del projecte desenvolupat en l’espai municipal cedit per al seu ús i gestió comunitària.

Com fer-ho

  1. Inscriu el projecte de la vostra entitat a la plataforma digital Ensenya el Cor
  2. Empleneu el qüestionari "Balanç comunitari" de la plataforma
  3. Descarregueu el qüestionari "Balanç comunitari" emplenat a la plataforma
  4. Presenteu el Balanç comunitari
On presentar el Balanç?

El Balanç Comunitari s’ha de presentar per instància a qualsevol registre de l’Ajuntament de Barcelona:

Taulell dd'una oficina d'atenció ciutadana
Vols que t’ajudem?

El programa posa a disposició de la ciutadania l’Oficina Tècnica de Patrimoni Ciutadà (OTPC) amb l’objectiu de facilitar informació sobre el programa i oferir acompanyament en la seva tramitació.

Per demanar informació o sol·licitar un acompanyament en l’ús del Balanç Comunitari, podeu adreçar-vos a l’OTPC en aquest correu: suportpatrimoni(a)tjussana.cat

Addicionalment, podeu trobar recursos per desenvolupar el vostre projecte adreçant-vos a Torre Jussana.