Patrimoni ciutadà

La ciutat de Barcelona compta amb una àmplia trajectòria de relacions de col•laboració entre l’administració pública i les comunitats per mitjà de diferents models participatius i de corresponsabilització dels afers col•lectius.

Sol·licitud d’inscripció

Per sol·licitar la cessió d’un espai municipal per a desenvolupar-hi el projecte de la vostra entitat cal que empleneu la Fitxa de sol·licitud d'inscripció al Programa de Patrimoni Ciutadà que se us facilitarà contactant al correu patrimoniciutada(a)bcn.cat

El projecte presentat serà valorat per la Taula de Patrimoni Ciutadà i pels serveis municipals de l’àmbit sectorial o territorial corresponents. Si no es disposen d’espais disponibles, les sol·licituds presentades seran registrades a una llista d’espera, quedant pendents de poder ocupar un espai quan aquest estigui disponible.

Pot fer-ho qualsevol entitat sense ànim de lucre de la ciutat. És un requisit previ indispensable estar inscrita al Fitxer General d'Entitats Ciutadanes.

Com presentar la sol·licitud?

Com fer-ho

  1. Demana la Fitxa de sol·licitud través de: patrimoniciutada@bcn.cat
  2. Empleneu la Fitxa de sol·licitud
  3. Recopileu la resta de documentació justificativa de l'entitat que cal adjuntar
  4. Presenteu la Fitxa de sol·licitud

​Termini

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació

  • Fitxa de sol·licitud d'inscripció al Programa de Patrimoni Ciutadà amb la descripció del vostre projecte.
  • Documentació acreditativa de l’entitat i de la persona representant.
  • Documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i l’Ajuntament de Barcelona.
  • Consultar la documentació complementaria específica en cada cas.
On presentar la sol·licitud

La Fitxa de sol·licitud s’ha de presentar per instància a qualsevol registre de l’Ajuntament de Barcelona:

Taulell dd'una oficina d'atenció ciutadana
Vols que t’ajudem?

El programa posa a disposició de la ciutadania l’Oficina Tècnica de Patrimoni Ciutadà (OTPC) amb l’objectiu de facilitar informació sobre el programa i oferir acompanyament en la tramitació de les sol·licituds.

Per demanar informació o sol·licitar un acompanyament a la tramitació, podeu adreçar-vos a l’OTPC en aquest correu: suportpatrimoni(a)tjussana.cat

Addicionalment, podeu trobar recursos per confeccionar el vostre projecte adreçant-vos a Torre Jussana - Centre de serveis a les associacions.