Guies, materials i altres

Informe (852.52 KB)
Informe sobre les eines de participació que habiliten la ciutadania per iniciar un procés de recollida de signatures amb l’objectiu d’influir en les institucions municipals.
  • Participació diversa i inclusiva
Informe final (974.82 KB)
Aquest diagnòstic s’emmarca dins de la Mesura de govern per fomentar la participació de persones d’orígens i contextos culturals diversos als canals de participació
  • Participació diversa i inclusiva
Recomanació CM/Rec (72.02 KB)
Recomanació CM/Rec (2018) 4 del Comitè de Ministres als Estats membres
  • Participació diversa i inclusiva
pdf (2.66 MB)

El informe presenta los resultados de una encuesta realizada sobre residentes de Barcelona mayors de 16 años, sobre la participación ciudadana, el conocimiento de los canales existentes y su implicación y disposición a participar.

pdf (2.66 MB)

L'informe presenta els resultats d'una enquesta realitzada sobre residents de Barcelona majors de 16 anys, sobre la participació ciutadana, el coneixement dels canals existents i la seva implicació i disposició a participar.

  • Participació diversa i inclusiva
pdf (501.99 KB)

Recomanacions fruit del procés de debat i discussió amb persones expertes, representants de diverses entitats i tècnics/es de l’Ajuntament de Barcelona.

  • Participació diversa i inclusiva
pdf (653.23 KB)

Annexos Informe Criteris i propostes per a una participació diversa elaborat pel Centre d'Estudis Africans i Interculturals.

  • Participació diversa i inclusiva
pdf (5.23 MB)

Estudi que proposa unes bases metodològiques per a la transversalitat participativa a la ciutat de Barcelona.

  • Transversalitat