Guies, materials i altres

Programa Patrimoni ciutadà (1.24 MB)

Document que recull els objectius i les línies del programa per donar resposta a la demanda per part de la ciutadania de disposar d’espais i recursos gestionats de forma participativa des de la comunitat a través de la cessió de patrimoni públic.

  • Patrimoni Ciutadà
Informe (852.52 KB)
Informe sobre les eines de participació que habiliten la ciutadania per iniciar un procés de recollida de signatures amb l’objectiu d’influir en les institucions municipals.
  • Informe
Informe final (974.82 KB)
Aquest diagnòstic s’emmarca dins de la Mesura de govern per fomentar la participació de persones d’orígens i contextos culturals diversos als canals de participació
  • Participació diversa i inclusiva
Recomanació CM/Rec (72.02 KB)
Recomanació CM/Rec (2018) 4 del Comitè de Ministres als Estats membres
  • Informe
pdf (2.66 MB)

El informe presenta los resultados de una encuesta realizada sobre residentes de Barcelona mayors de 16 años, sobre la participación ciudadana, el conocimiento de los canales existentes y su implicación y disposición a participar.

  • Informe
pdf (2.66 MB)

L'informe presenta els resultats d'una enquesta realitzada sobre residents de Barcelona majors de 16 anys, sobre la participació ciutadana, el coneixement dels canals existents i la seva implicació i disposició a participar.

  • Informe
pdf (501.99 KB)

Recomanacions fruit del procés de debat i discussió amb persones expertes, representants de diverses entitats i tècnics/es de l’Ajuntament de Barcelona.

  • Participació diversa i inclusiva
pdf (653.23 KB)

Annexos Informe Criteris i propostes per a una participació diversa elaborat pel Centre d'Estudis Africans i Interculturals.

  • Participació diversa i inclusiva