Guies, materials i altres

PROMOURE. LES INICIATIVES CIUTADANES (757.74 KB)

Guia realitzada per l'Ajuntament amb l’objectiu d’oferir una eina senzilla que permeti a qualsevol veí o veïna de la ciutat aproximar-se al Reglament de Participació Ciutadana i conèixer i usar tots els recursos que aquesta norma posa al seu abast. 

  • Guia
COPRODUIR. ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ (765.25 KB)

Guia realitzada per l'Ajuntament amb l’objectiu d’oferir una eina senzilla que permeti a qualsevol veí o veïna de la ciutat aproximar-se al Reglament de Participació Ciutadana i conèixer i usar tots els recursos que aquesta norma posa al seu abast. 

  • Guia
DECIDIR. LES CONSULTES CIUTADANES (720.25 KB)

Guia realitzada per l'Ajuntament amb l’objectiu d’oferir una eina senzilla que permeti a qualsevol veí o veïna de la ciutat aproximar-se al Reglament de Participació Ciutadana i conèixer i usar tots els recursos que aquesta norma posa al seu abast. 

  • Guia
DEBATRE. ELS PROCESSOS PARTICIPATIUS (734.33 KB)

Guia realitzada per l'Ajuntament amb l’objectiu d’oferir una eina senzilla que permeti a qualsevol veí o veïna de la ciutat aproximar-se al Reglament de Participació Ciutadana i conèixer i usar tots els recursos que aquesta norma posa al seu abast. 

  • Guia
ANNEX 1. INFORME REGLAMENT PARTICIPACIÓ 2019 (988.44 KB)

Annex 1 de l'Informe sobre la implementació del Reglament de Participació Ciutadana a Barcelona, realitzat al febrer de 2019. Conté informació sobre els indicadors d'activitat i avaluació utilitzats a l'Informe. 

  • Informe
INFORME REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ (1.41 MB)

Document que recull totes les accions fetes arrel del desplegament del Reglament a l'octubre del 2017 i fins al febrer del 2019

  • Informe
Programa Patrimoni ciutadà (1.24 MB)

Document que recull els objectius i les línies del programa per donar resposta a la demanda per part de la ciutadania de disposar d’espais i recursos gestionats de forma participativa des de la comunitat a través de la cessió de patrimoni públic.

  • Patrimoni Ciutadà
Informe (852.52 KB)
Informe sobre les eines de participació que habiliten la ciutadania per iniciar un procés de recollida de signatures amb l’objectiu d’influir en les institucions municipals.
  • Informe