Què és

Per avançar cap a una democràcia no n’hi ha prou amb l’elecció regular de persones representants polítiques. Cal facilitar la incidència, deliberació, coproducció i decisió de la ciutadania sobre els assumptes que l’afecten. Amb la participació ciutadana es pren part d’aquest conjunt de decisions polítiques transcendint la mirada individual, perquè prengui protagonisme allò col·lectiu.

Aquest dret seria només una proclama buida si no s’acompanya de mitjans que en promoguin l’exercici i remoguin els obstacles que el dificulten.

Per això l’Ajuntament de Barcelona promou la millora dels canals de participació per fer-los més accessibles, oberts i transparents. I al mateix temps, fomenta la utilització de mitjans presencials i digitals que permetin augmentar la participació i facilitin la màxima diversitat de persones participants, adequant els canals de participació a la pluralitat i complexitat de les persones que comparteixen una ciutat com Barcelona, i que en són la riquesa.

Perquè la democràcia es fa entre tots i totes.