Primer la Llar

Es tracta d’un servei que s’insereix en la xarxa d’atenció a les persones sense llar i en risc greu d’exclusió social per tal d’oferir atenció a un sector d’aquestes persones que per les seves característiques personals, i necessitats socials, requereixen un tractament específic que comença amb l’assignació d’un habitatge com a punt d’inici d’inclusió social.

El servei s’adreça a persones soles que reuneixen una o més de les característiques següents:

  • Persones soles majors d’edats. Excepcionalment podran ser dues persones juntes, bé perquè siguin parella, bé perquè els uneix una relació d’amistat/suport que s’avaluï com a positiva per a ambdues persones.
  • Persones amb una llarga trajectòria de vida al carrer, amb les quals les propostes d’atenció grupal no hagin tingut èxit o provoquin el rebuig de la persona a intentar-ho.
  • Persones amb necessitats socials concurrents amb la manca d’habitatge: manca de relacions socials i familiars, estat de salut precari, amb presència de malalties mentals, addiccions, etc.

A part d’oferir un habitatge com a primera mesura per a la inclusió de les persones usuàries, el servei es caracteritza per oferir suport socioeducatiu orientat al següent:

  • Procurar l’accés de les persones a la xarxa de serveis i a les prestacions de caràcter universal (sanitat, serveis socials, ocupació, etc.).
  • Facilitar l’accés a les prestacions econòmiques i assistencials a les quals puguin tenir dret.
  • Recuperació de les habilitats d’autogestió (economia domèstica, relació amb l’entorn, etc.).
  • Recuperació de les relacions familiars i socials, sempre que sigui possible.
  • Promoció de la integració comunitària de la persona en el barri on resideixi.
  • Suport en el seguiment dels tractaments terapèutics que siguin necessaris (psicològics, físics, etc.).