A l’Ajuntament volem desenvolupar una política cultural que promogui valors igualitaris, que respecti i fomenti, tant la memòria col·lectiva com el paper de les dones, sovint infravalorat. Així mateix, volem donar suport a l’autoria de les dones i valorar-ne les aportacions artístiques. L’estudi Informe sobre la programació cultural 2016-2017 de l’Ajuntament de Barcelona des d’una perspectiva de gènere, elaborat per LaGroc i i-LabSo per encàrrec del Departament de Transversalitat de Gènere, estudia aquesta realitat.

A partir dels premis i les distincions municipals, podem reconèixer la contribució que fan o han fet les dones a la cultura. Es tracta de mecanismes que reconeixen el mèrit i el prestigi de persones i entitats de la ciutat i, en molts casos, esdevenen una font de distribució de recursos econòmics. Treballem perquè aquesta distribució sigui equitativa. L’Ajuntament de Barcelona analitza els seus premis i distincions des de la perspectiva de gènere i emet informes per analitzar i corregir de manera progressiva els biaixos.

Estem treballant per recuperar la memòria de les dones de la ciutat, promovent un nomenclàtor paritari que reconegui les dones en el món cultural, polític, social i científic, entre d’altres.

A més, promovem actuacions, projectes i actes que recullin l'experiència de les dones al llarg de la història de Barcelona.

Altres accions per fomentar la presència de les dones en la cultura:

Es tracta d’un punt de trobada per a les creadores del districte i un altaveu del talent femení i la creació cultural de les dones de Gràcia per a la comunitat i l’entorn artístic de la ciutat. La seva finalitat és el foment de la creació cultural de les dones, des del territori i amb perspectiva de gènere.

Enllaços relacionats

Per fomentar el cinema fet per dones i amb perspectiva de gènere i endinsar-se en les accions que es produeixen dins l’experiència quotidiana de les dones.

Enllaços relacionats

Amb l'objectiu d'impulsar la producció audiovisual feta per realitzadores joves a la ciutat. Organitzat el 2016 per l’ICUB, en cooperació amb la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, el 2018 és el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, que en pren el relleu amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona. L’audiovisual guanyador s’estrenarà al Cicle de Cinema de Dones.

Enllaços relacionats