Aquest estiu, les comunitats seran les protagonistes de les II Jornades “Fe(r) i dones”

19/05/2022 - 11:45

Dones i pluralisme religiós. Les jornades tindran lloc del 29 de juny al 6 de juliol a diversos espais de la ciutat.

Del 29 de juny al 6 de juliol tornen les jornades “Fe(r) i dones”, organitzades per l’Oficina d’Afers Religiosos en col·laboració amb el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Sota el subtítol “Comunitats com a agents de canvi”, es vol explorar i debatre com les dones de creences i conviccions diferents s’organitzen i actuen en l’àmbit comunitari, sempre tenint present la voluntat de visibilitzar i valorar el paper de les dones en les diverses conviccions i creences.

Hi ha diverses novetats que acompanyen aquesta segona edició. Entre altres, se n’ha augmentat la durada, els escenaris on tindran lloc i el format de les activitats, que, des d’una perspectiva intercultural, feminista i accessible, mantenen la voluntat d’atraure tot tipus de públic a través de formes d’expressió diferents, més enllà dels discursos acadèmics. També s’incorpora Jenabou Dembaga al comissariat de les jornades, juntament amb la comissària de l’edició anterior, Montse Castellà.

“Fe(r) i dones. Comunitats com a agents de canvi”

Tornen les jornades “Fe(r) i dones”, la primera edició de les quals es va celebrar l’octubre passat i que van néixer amb la voluntat de visibilitzar i valorar el paper de les dones en les diverses conviccions, creences i tradicions religioses i espirituals. Es preveu que les jornades es repeteixin cada any i que sempre tractin els dos eixos de dones i religió/espiritualitat, però que cada edició estigui centrada en una tercera temàtica concreta. Amb aquesta diversitat d’eixos es pretén posar sobre la taula que les dones poden parlar de temes d’interès per a les comunitats religioses, més enllà de parlar de les dones mateixes.

Aquest 2022, l’eix de reflexió de les jornades serà “Comunitats com a agents de canvi”, és a dir, com les comunitats de dones s’organitzen i actuen en l’àmbit comunitari i espiritual amb una perspectiva transformadora. Mentre que la primera edició es va centrar en com s’entenen i es viuen els textos sagrats, les pràctiques rituals i la transmissió religiosa i espiritual des de les perspectives de les dones en diverses tradicions (podeu veure el vídeo resum de les jornades aquí i l’article aquí), enguany s’ha volgut introduir una nova mirada des de la perspectiva comunitària. Es vol posar l’èmfasi en la necessitat, expressada i compartida per les dones creients, de viure la pròpia fe i les creences en el si de la comunitat, i com les relacions de sororitat de les dones generen un marc on créixer com a persones i ser reconegudes. També es vol posar de manifest la tasca quotidiana de les dones de les diverses confessions en pro de l’equitat entre dones i homes, la lluita contra les desigualtats de gènere i les violències i discriminacions vers les dones, i la defensa dels seus drets polítics, econòmics i socials.

Com en la primera edició, es vol donar preeminència a l’opinió de les dones participants i que siguin la seva veu i les seves reflexions les que marquin el desenvolupament de les jornades i les seves conclusions principals. D’aquesta manera, es persegueix que les ponents internacionals no marquin el relat sinó que recullin i ampliïn les conclusions i les reflexions sorgides de les comunitats mateixes de Barcelona.

Cocomissariat: Montse Castellà Olivé i Jenabou Dembaga Susoko

Montse Castellà i Olivé va ser la comissària de la primera edició. És traductora i editora de textos budistes, autora de nombrosos articles sobre dones i tradicions espirituals, cofundadora i vicepresidenta de la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes, presidenta de Sakyadhita Spain i d’AUDIR i membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya. Ella mateixa ens deia, en una entrevista de fa alguns mesos, que “es fa evident la necessitat d’aplicar la perspectiva de gènere en l’àmbit religiós i espiritual” i que les jornades són una oportunitat latent i tenen la voluntat “d’explorar les relacions entre les dones i l’espiritualitat, fomentar el diàleg i donar reconeixement a la realitat femenina, sovint invisibilitzada dins de les mateixes tradicions religioses”.

Enguany s’afegeix a aquest comissariat Jenabou Dembaga Susoko, que ja va participar en les primeres jornades. És musulmana, afrodescendent, activista afrofeminista i antiracista, sociòloga, educadora i investigadora soninke. El seu activisme està enfocat a l’anàlisi de la islamofòbia i de les condicions de vida de les comunitats afrodescendents a Espanya, especialment pel que fa a la qüestió de gènere, la població soninke i la seva diàspora des de l’oest d’Àfrica, i els moviments feministes d’aquesta zona. En un article del portal Catalunya Religió, Dembaga comenta que les dones són “invisibilitzades totalment, com si no tinguessin capacitat d’independència i de crítica enfront del que les envolta”. Per a ella, “el feminisme no té en compte que el gènere no és l’únic eix de desigualtat que travessa les dones i invisibilitza altres eixos que interseccionen amb aquest, com la denominada raça”. Per això, considera que “en lloc de feminisme, seria més correcte parlar de feminismes, en plural”.

Jornades més obertes, properes i plurals

Les jornades del 2021 van tenir lloc el 7 i el 8 d’octubre i hi va estar present l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que en la inauguració va manifestar que les jornades “ajudaven Barcelona a avançar per esdevenir una ciutat intercultural, justa i feminista”. El programa dels dos dies va constar d’unes taules de reflexió, tres tallers, unes visites guiades al Monestir de Pedralbes, un diàleg amb Teresa Forcades, Lama Tsondru i Asma Lamrabet, i una cloenda amb el duet musical Tarta Relena i la lectura de textos a càrrec de Marta Millà. Aquí podeu recuperar el vídeo resum.

Enguany, s’amplia la durada de les jornades del 29 de juny al 6 de juliol, amb diversos tipus d’activitats, dies i horaris, per tal de fer-hi més accessible la participació i l’assistència de la ciutadania i les comunitats espirituals. Igualment i seguint aquesta línia, s’han deslocalitzat les jornades i el programa d’activitats tindrà lloc a espais i territoris diferents de la ciutat. El tret de sortida de les jornades es donarà amb la seva inauguració el dimecres 29 de juny al Centre de Vida Comunitària de la Trinitat Vella. Els dies següents tindran lloc diverses activitats descentralitzades, tant en espais físics com virtuals, i al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes s’hi celebraran els actes de la jornada de cloenda.

Les jornades s’han concebut amb formats diferents d’activitats que combinaran espais de reflexió amb activitats més participatives i vivencials (com ara tallers i visites guiades), sense deixar de banda l’àmbit artístic. L’objectiu és donar espai a formes d’expressió diferents més enllà dels discursos acadèmics amb la voluntat de trencar barreres per arribar a més públic. També es tindrà en compte la presència de públic d’edats diferents i s’hi incorporaran dones joves referents i activitats infantils. Així, les jornades volen atreure el públic interessat en temes de dones i feminisme, però també públic interessat en el diàleg interreligiós i de les mateixes comunitats religioses. És per això que s’hi convidaran dones referents de caràcter internacional per a les persones fidels de diverses tradicions religioses, però també es fomentarà la participació de les comunitats religioses locals. També es vol donar lloc a les comunitats virtuals, que, des de la digitalització i, en especial, en època de la pandèmia de la covid-19, han pres força i s’han posicionat com a espais de debat i reflexió. És per això que tindran lloc alguns esdeveniments directes amb dones espirituals de referència en aquests espais a través de les xarxes socials.

Per què “Fe(r) i dones”?

L’equitat entre dones i homes, la lluita contra les desigualtats de gènere i contra les violències i les discriminacions vers les dones, i la defensa dels seus drets polítics, econòmics i socials, són alguns dels objectius clau de treball de l’Ajuntament de Barcelona. Incorporar la mirada feminista i intercultural de manera transversal és responsabilitat de tots els àmbits de l’Ajuntament i de tota la ciutadania, incloses també les tradicions religioses i espirituals. L’objectiu de l’OAR ha estat dissenyar unes jornades destinades a visualitzar el paper de les dones en diverses conviccions i espiritualitats, com a creients i amb un paper actiu en el dia a dia de les entitats religioses, així com a contribuir a avançar en la igualtat de gènere dins de les diverses conviccions i creences espirituals.

Diverses activitats han precedit aquestes jornades: el 2019 l’OAR i el Monestir de Pedralbes van organitzar “Dones i religions: l’espiritualitat com a punt de trobada”, quatre trobades a porta tancada entre 25 dones barcelonines fidels de tradicions religioses diferents de la ciutat, que va acabar amb un acte de cloenda el novembre del mateix any. També el 2020 i el 2021 es van organitzar dues edicions del cicle “Figures femenines a les tradicions religioses”, en què dones de confessions diferents van presentar figures destacades i rellevants d’altres dones vinculades a la seva fe.

La gran diversitat de dones participants, tant en les jornades actuals com en els projectes anteriors, és un reflex de la Barcelona actual, gran i plural en religions, confessions i conviccions. Es comptabilitzen més de 980 comunitats i entitats religioses a la ciutat, de 28 tradicions diferents, que acullen milers de persones fidels, moltes d’elles dones. No hi ha dues dones creients iguals: de tradicions ancestrals o de creences més recents, creients de naixement o converses, parlen desenes de llengües i s’organitzen de maneres molt diferents, entre altres diversitats. Parlem de diferències doctrinals, lingüístiques, culturals i socials i de maneres de viure l’espiritualitat. Aquesta pluralitat, interna i externa, dibuixa la imatge actual de Barcelona, rica i heterogènia.

Properament trobareu tota la informació, el programa i les inscripcions al web de l’OAR. Pareu-hi atenció!

Podeu seguir l’actualitat de les jornades a través de l’etiqueta: #FeRiDones

Us hi esperem!