Superilles - 'Omplim de vida els carrers'

El programa ‘Omplim de vida els carrers. La implantació de les Superilles a Barcelona’ s’emmarca en un procés continu de millora i transformació de l’espai públic per fer front a reptes com l’escassetat d'espais verds, els nivells  alts de contaminació i de soroll ambiental, els índexs d'accidentalitat viària i els estils de vida sedentaris. En aquest sentit, les superilles pretenen invertir la distribució de l'espai públic entre vehicles i persones, per donar prioritat al vianant i afavorir la mobilitat sostenible.

Els programa superilles es porta a terme amb la implicació de veïns i veïnes, entitats i col·lectius, així com experts i tècnics de l’Ajuntament. La participació és oberta a totes les persones interessades a través de trobades, activitats i tallers, i a través de la plataforma decidim.barcelona

A cada un dels districtes on s’implanta el programa es crea un grup impulsor constituït per un grup de persones i/o entitats representatives del territori, que fan un seguiment del projecte. El grup impulsor fa d’enllaç entre l’equip tècnic i el veïnat, validant les diferents fases, ajudant a definir els espais de participació així com els resultats dels diferents tallers de participació i del treball tècnic realitzat.

La participació ciutadana té presència al llarg de tot el programa, des de la diagnosi fins a l'execució de les actuacions, i està dividia en tres fases:

Fase prèvia: presentació del model

Per presentar, enriquir i validar els objectius i criteris del model, s'organitzen jornades i sessions de treball amb entitats de ciutat, experts i entitats del territori. Aquesta fase s’ha treballat a les sessions del Pla d’Actuació Municipal (PAM) dels districtes on s’implanta el programa.

Fase 1: diagnosi i redacció

L'objectiu és recollir el conjunt de propostes, accions i intervencions que defineixen les superilles de l'àmbit concret a partir del coneixement i la diagnosi del veïnat i dels col·lectius. La fase està dividida en dues parts: una de recollida d'informació o diagnosi, i una segona on es realitzen propostes concretes (pla d'acció).

Fase 2: projectes i execucions

Desplegament de la proposta definitiva, definint al detall les actuacions prioritzades per poder fer-ne l'execució. Segons el tipus d'intervenció es realitzen processos participatius específics.

Es pot fer un seguiment del procés i participar-hi a través d’aquesta web i de la plataforma decidim.barcelona,  fet que millora la traçabilitat i la transparència del procés.

Enllaços relacionats