Casals de joves

Els Casals de Joves són un projecte col·lectiu, de treball de barri i amb l’entorn més proper, fonamentats en la promoció de projectes educatius d’acció social adreçats a persones joves i gestionats a través de la participació i autogestió voluntària de la mateixa gent que hi participa.

Entre els seus múltiples objectius, comparteixen una finalitat imprescindible que és educar en la participació, és a dir, que totes les joves sàpiguen participar i influir en el seu entorn.

La majoria de Casals de Joves coincideixen i treballen conjuntament a través de la federació Casals de Joves de Catalunya, reunint-se un cop al mes a reunions de territori, amb l’objectiu de consolidar una societat civil forta i articulada que contribueixi al desenvolupament d’una alternativa de transformació que pugui impulsar un sistema de vida diferent a l’existent.

L’objectiu del Pla d’Adolescència i Joventut i del Pla d’Equipaments i Serveis Juvenils és donar suport a aquests projectes autogestionats que, a través de la implicació en el seu entorn més proper, amb la vocació de servei públic i amb la finalitat de fomentar la participació, l’autonomia i l’apoderament juvenil, construeix una ciutadania més compromesa i consolidada.

A Barcelona trobaràs els següents Casals:

Nou Barris

Sant Martí

Enllaços relacionats: