Declaració de la renda

Durant els mesos d’abril, maig i juny, l’Agència Tributària posa en marxa la campanya per presentar la declaració de la renda, fer balanç dels ingressos i despeses que has tingut durant l’any anterior, i liquidar l’IRPF.

Enguany, el termini per fer la declaració de la renda finalitza l’1 de juliol de 2024 (el 26 de juny si et surt a pagar i vols fer-ho per transferència bancària!).

Tens obligació de fer la declaració? Què has de declarar? Pots beneficiar-te de deduccions? 

Anem per parts:

1. Què és la declaració de la renda i l’IRPF?

 • La declaració de la renda és una autoliquidació a través de la qual es comunica a Hisenda tots els rendiments, guanys i pèrdues obtinguts durant un any fiscal determinat. També, es calcula quina és la quantitat de diners que cal pagar en concepte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

 • L’IRPF és un impost que ha de pagar tota persona física, resident fiscal a Espanya (sempre que hi hagi viscut 183  dies durant l’any natural o tinguis el nucli dels teus interessos econòmics a Espanya). Es paga d’acord amb el nostres ingressos i guanys anuals.

2. Quins ingressos i rendes es declaren a l’IRPF?

En caràcter general, declarem tots els rendiments, guanys i pèrdues obtinguts durant l’any anterior (des de l’1 de gener fins al 31 de desembre). Concretament: 

 • Ingressos per rendiment de treball i de la pròpia activitat econòmica: seran tots els ingressos obtinguts per mitjà de la teva situació laboral, ja sigui amb nòmines, amb factures emeses com a autònom/a o, si has estat a l’atur, amb la prestació.

 • Ingressos de l’habitatge: sense comptar el teu habitatge habitual, seran els ingressos assolits a través dels lloguers d’habitatges de la teva propietat. S’ha de tenir en compte que si tenim en propietat altres habitatges buits com podrien ser segones o terceres residències,  també hauran de declarar-se.

 • Interessos generats pel teu compte bancari, pla de pensions, borsa, accions…

 • Entrades i sortides de diners al teu compte. Per exemple: la subvenció al pagament del lloguer, beques a l’estudi, premis, Bo Cultural… Tot això s’haurà de tenir en compte, sobretot si la suma de les quantitats rebudes supera els 1.000€, ja que tindràs l’obligació de fer la declaració.

3. Quan tinc obligació de fer la declaració de la renda?

Generalment, dependrà dels ingressos obtinguts en funció de la situació laboral de cadascú. En aquest sentit, cal diferenciar si durant l’any anterior has treballat per a una mateixa empresa (un únic pagador) o per a més d’una (més d’un pagador):

 • Si has treballat per a una mateixa empresa, no hauràs de fer la declaració si no superes la quantitat de 22.000€ bruts anuals.

 • Si has treballat per a més d’una empresa, hauràs de fer la declaració si superes els 15.000€ bruts anuals. NOVETAT! Si el sumatori entre dos pagadors suma més de 15.000€, però amb la segona empresa no superes els 1.500€ bruts anuals, Hisenda aplicarà el límit dels 22.000€. És a dir, en aquest cas, tampoc hauràs de fer la declaració si no has guanyat més de 22.000€ bruts anuals el 2022.

Ep!

 • Has rebut subvencions i ajuts? Si la seva suma supera els 1.000€, hauràs de fer la declaració obligatòriament.

 • Malgrat que no tinguis l’obligació de fer-la, és convenient que entris a la Renda Web i facis els càlculs en mode esborrany, ja que pot ser que el resultat de la teva liquidació surti negatiu i t’hagin de tornaran diners!

4. Com calculo la declaració de l'IRPF?

La declaració es fa a través del programa “Renda Web”, el qual calcula l'impost segons els ingressos i les circumstàncies personals. El trobaràs al web de l’Agència Tributària, junt amb informació de la campanya, novetats, guies, manuals i el simulador de renda, amb el qual pots preveure el resultat de la teva declaració.

 • Només hauràs d’introduir totes les dades a les caselles corresponents del programa i et calcularà la quantitat resultant de la teva declaració i aquesta pot ser positiva o negativa.

 • Si és positiva, vol dir que has de pagar IRPF (és a dir, hauràs d'ingressar a Hisenda aquesta quantitat). En canvi, si la quantitat és negativa, Hisenda et retornarà aquests diners. Això dependrà de les retencions i les quantitats de diners que les empreses per les quals has treballat i altres pagadors hagin ingressat a Hisenda a compte del teu IRPF. Com més diners hagi avançat la teva empresa a Hisenda, menys hauràs de pagar o fins i tot et tornaran.

5. Com faig la declaració?

 • Individualment online amb el programa “Renda Web” o amb l’aplicació de l’Agència Tributària.

 • O amb suport, per telèfon o presencialment a les oficines d’Hisenda. Sol·licita cita amb Hisenda a través del seu servei d’atenció.

6. Quina documentació necessito i com accedeixo al programa “Renda Web”? 

Per fer la declaració cal que tinguis a mà un seguit de documents. Un cop la tinguis recollida:

 • Accedeix al programa “Renda Web” amb la teva Cl@ve PIN, un certificat digital o el teu DNI/NIE i el resultat de la casella 505 de la declaració de l’any passat. Si l’any passat no vas fer declaració, hauràs d’indicar les cinc últimes xifres d’un compte bancari.

 • Amb aquestes dades aconseguiràs el teu número de referència i accediràs a l’aplicatiu.

 • Veuràs que algunes dades ja les ha introduït el mateix programa. Aquestes són les teves dades fiscals que ja té Hisenda, i són merament informatives. Pot ser que estiguin incompletes o que siguin errònies. És important repassar-les, completar-les o rectificar-les si és necessari, ja que no contemplen, per exemple, si tens drets a  deduccions per haver pagat un lloguer o altres. Aquestes dades, que et beneficien, les hauràs d’introduir tu. Si no les comproves, hi ha un error i Hisenda et revisa la declaració, no podràs al·legar que les dades fiscals eren incorrectes. 

7. Si la declaració surt positiva, hi ha alguna manera de pagar menys o de no pagar?

Si quan fas la declaració de renda et surt una quantitat positiva (a pagar), abans de presentar-la, revisa si pots aplicar-te alguna deducció que rebaixi aquesta quantitat o, fins i tot, fer que surti negativa i et retornin diners.

Hi ha dos tipus de deduccions: les generals i les autonòmiques, cadascuna afecta una part de la declaració, però ambdues disminueixen el resultat de la quantitat a pagar a la declaració.

Les deduccions de quota generals més habituals són:

 • Si tens un contracte de lloguer prorrogat o que prové d’un contracte signat, com a màxim, el 31 de desembre de 2014 i una base imposable que no superi els 24.107,20€.

 • Per obres de millora d'eficiència energètica en habitatges.

 • Per maternitat i despeses de guarderia.

Les deduccions de quota autonòmiques més comunes són:

 • Per lloguer d’habitatge habitual: si tens un contracte de lloguer, sigui quina sigui, la data,  si la suma de les teves bases imposables generals i de l’estalvi no supera els 20.000€ anuals i, a més, et trobes en una d’aquestes tres situacions:
  - Tens 32 anys o menys en la data de meritació de l’impost a 31 de desembre de l’any fiscal (per a la declaració d’enguany, el 2023).
  - Has estat a l’atur durant 183 dies o més durant l’exercici.
  - Tens un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 • Per doble pagador: si tens més d’un pagador i sobrepasses la quantitat de 15.000€ bruts anuals.

 • Per pagament d’interessos de préstecs per a estudis de màster o doctorat.

 • Per naixement  o adopció de fills.

8. I un cop ja tinc el resultat de la declaració, què faig?

Un cop feta la declaració, si el resultat és positiu i has de pagar a Hisenda, tens les següents opcions:

 • Descarregar-te la carta de pagament que apareixerà en finalitzar el tràmit, i amb aquesta anar al teu banc,

 • O domiciliar el pagament en el teu número de compte (Ep! En aquest cas, tindràs com a data límit el 26 de juny per fer la declaració).

Si vols, pots pagar en dos terminis sense interessos: 60% en presentar la declaració i el 40% al novembre. Si la quantitat és molt elevada, pots fraccionar el pagament fins a 12 mesos.

Si el resultat és negatiu i t’han de tornar diners, et demanaran un número de compte bancari on poder-te fer l’ingrés. 

Tingues en compte que no serà immediat. En cas de ser autònom/a el període de devolució es pot allargar fins al 31 de desembre, ja que en alguns casos necessiten fer certes comprovacions.

9. Com puc anticipar-me a la propera declaració de la renda?

Si ja tens més o menys previst què guanyes durant l’any en curs, pots fer servir el simulador de renda. Amb aquesta eina, podràs introduir la previsió de dades per a la declaració següent.

D’aquesta manera, si els teus pagadors t’han retingut pocs diners i això fa que hagis de pagar molt, podràs anticipar-te per la propera vegada i demanar que et regularitzin les retencions al llarg de l’any.

10. On puc resoldre dubtes sobre la declaració?

Tots els detalls sobre la declaració es poden consultar al web de l'Agència Tributària o trucant als telèfons d'informació 901 335 533 i 915 548 770 (de dilluns a divendres, de 9 a 19h).

A més, sempre pots contractar una persona professional que et doni consell i et faci la declaració.

Enllaços relacionats: