Retorn amb Oportunitats

Retorn amb Oportunitats” és un programa que vol incentivar el retorn a Barcelona amb les millors condicions dels i les joves que van emigrar a l’estranger, oferint-los serveis de mediació laboral i d’acompanyament integral durant el seu procés de recol·locació.

Retorn amb Oportunitats és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa i el Departament de Joventut, per tal de recuperar el talent jove que ha emigrat en els darrers anys.

El programa posa a disposició dels i les joves que estan a l’exterior les eines necessàries per facilitar el seu retorn en les millors condicions possibles, a través, entre d’altres, de serveis d’assessorament per la cerca de feina i la resolució de dubtes sobre el procés de retorn i l’arribada a la ciutat.

Aquest programa és una de les línies d'actuació per convertir Barcelona en Ciutat del Talent. La transformació digital, la globalització, l'emergència climàtica o l'envelliment de la població són factors que estan transformant les nostres societats i models econòmics. Per això, Barcelona ha situat al centre de totes les polítiques municipals aquelles que fomenten la generació, atracció i promoció del talent jove.

Qui hi pot participar?

Joves d’entre 18 i 35 anys que hagin viscut a l’estranger durant almenys 12 mesos i que desitgin retornar a Barcelona; o que hagin tornat en els darrers mesos degut a la crisi sanitària. Poden participar-hi aquelles persones joves que hagin nascut o viscut a Barcelona o la seva àrea metropolitana i aquelles que estiguin vinculades al territori per haver-hi cursat els seus estudis o haver-hi treballat.

Serveis de Retorn amb Oportunitats

 • Assessorament per la recerca de feina
  • Tutorització i seguiment
  • Activitats virtuals
  • Intermediació d'ofertes de feina
  • Organització de trobades professionals
 • Assessorament per emprendre
  • Sessions informatives d'emprenedoria
  • Acompanyament individualitzat amb un/a expert/a de Barcelona Activa pel desenvolupament del projecte
  • Activitats virtuals
  • Creació del pla d'empresa online
 • Assessorament especialitzat en consultes per al retorn
  • Sobre tràmits administratius
  • En drets laborals
  • Assessorament acadèmic
  • Accés a l'habitatge
 • Acompanyament sociocultural
  • Sessions de benvinguda a la ciutat i espais de trobada de persones joves retornades
  • Sessió d’identificació de competències adquirides a l’estranger

Retorn amb Oportunitats va arrencar durant el primer trimestre de 2020, definint els serveis a prestar i creant una plataforma tecnològica per a la seva execució. La situació d’emergència sanitària produïda el març de 2020 ha afectat directament al retorn, impedint els desplaçaments i dificultant la recerca de feina. No obstant, el desig de retornar, que ja existia abans de la situació pandèmica, ha augmentat i s’ha accelerat a causa de les conseqüències emocionals, socials i familiars que ha comportat la situació.

Retorn amb Oportunitats és una de les mesures d’acció prioritàries recollides en el Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020, emmarcat dins Pla de foment de l’ocupació juvenil 2020-2023. Es tracta d’un projecte pioner a Catalunya que contribueix a fomentar Barcelona com a ciutat de talent (2030 BCN Green Deal).

Durant l’última dècada, Barcelona ha perdut, temporalment o definitivament, una part dels seus joves amb més qualificació. Persones que han demostrat valentia i capacitat per superar barreres amb la decisió d’emigrar i sortir de la seva zona de confort, i a les quals l’experiència internacional ha fet millorar a nivell personal i professional. Aquests joves són, ara per ara, professionals amb valor afegit (capacitat d’adaptació, riquesa idiomàtica, coneixement del mercat internacional) que poder enriquir encara més el teixit laboral de la ciutat.

Retorn amb Oportunitats contempla una sèrie de objectius que s’aniran assolint durant tot el procés de retorn; des del moment en què el jove pren la decisió de retornar i es posa en contacte amb el programa fins a l’acollida a la ciutat de Barcelona.

Amb la posada en marxa d’aquest programa, Barcelona posa al servei de les persones joves emigrades els serveis de la ciutat i ofereix un acompanyament integral per a que puguin tornar en les millors condicions.

Es pot consultar tota la informació al web del programa i als enllaços següents: