Carta de presentació i altres

Juntament amb el currículum vitae, és recomanable lliurar una carta de presentació: un document que té l'objectiu de despertar l'interès de la persona que el rep perquè llegeixi detingudament el CV adjuntat i el tingui en compte.

Cal saber adaptar la carta a l'oferta de feina o empresa a la qual s'enviarà.

No es tracta d'explicar detalladament el que hi ha escrit en el CV sinó de destacar breument els trets més significatius que et converteixen en la persona idònia per ser contractada, sempre amb un reforç positiu: motivacions per treballar a l'empresa, objectius professionals, punts forts i competències...

En finalitzar la carta, cal sol·licitar a l'empresa la possibilitat de mantenir una entrevista i participar en el procés de selecció.

Com ha de ser una carta de presentació?

La seva redacció i organització variarà segons si s'elabora:

  • Com a resposta a un anunci
  • Com agraïment
  • Com autocandidatura 
  • Si es vol mostrar les pròpies motivacions, presentar referències i recomanacions...
  • Si es fa el seguiment d'una oferta

Consulta l'estructura que pot seguir la carta de presentació i exemples de redactat al document "La carta de presentació" (Barcelona Activa).