Acte de presentació de l’informe "La Joventut de Barcelona l'Any de la Pandèmia"

03/09/2021 - 14:00

Acte de presentació de l’informe "La Joventut de Barcelona l'Any de la Pandèmia"

Divendres 17 de setembre de 2021

La 5a edició de l’Enquesta a la Joventut de Barcelona, elaborada el 2020, permet conèixer les condicions de vida, hàbits i valors dels i les joves barcelonines, entre els 15 i 34 anys.

La realització de l’enquesta va coincidir amb l’inici i les primeres onades de la pandèmia; fet que va permetre recollir el seu impacte en la població més jove, així com les dades més rellevants respecte els tres grans àmbits que repercuteixen en l’emancipació i el futur projecte de vida dels i les joves de la ciutat: habitatge, educació i ocupació.

Per aprofundir més en aquestes dades, l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat l’informe ‘La Joventut de Barcelona l’Any de la Pandèmia’, un recull de 10 anàlisis realitzades per autors i autores provinents de diferents àmbits de la recerca social i per persones expertes en les temàtiques analitzades. La finalitat del document no és només examinar el coneixement científic, sinó també orientar tant les accions de govern com la pràctica quotidiana d’agents socials, entitats i professionals que treballen en els àmbits relacionats amb la joventut.

El proper 17 de setembre, de 10 a 14h, tindrà lloc l’acte de presentació de l’informe “La Joventut de Barcelona l’Any de la Pandèmia”.

L’acte de presentació es realitzarà en format virtual i s’estructurarà entorn a diferents taules rodones que comptaran amb la participació dels autors i autores de l’informe. 

Enllaç al streaming de l’acte de presentació via Zoom

 

Tots els detalls de l’acte:

Divendres 17 de setembre a les 10 h

 • Benvinguda i retrat de la joventut a Barcelona. 

A càrrec de Joan R. Riera, Regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat.

Presentació a càrrec de Jordi Estivill i Castany, PRISMA – Observatori de la Joventut.

Presentació a càrrec d’Oriol Homs, sociòleg i autor del llibre “El futur professional dels Joves. Parlem-ne!”

 • A les 10.30 h primera taula rodona de debat amb els autors i autores i torn obert de preguntes.

Ser jove a Barcelona: a punt per a l’emancipació?

L’educació dels i les joves a Barcelona l’any de la pandèmia.
Marina Elias i Albert Sánchez-Gelabert

Quines són les formes de convivència dels joves i l’accés a l’habitatge?
Joffre López 

La precarietat laboral dels joves i la irrupció de la covid-19.
Sergio Porcel i Fernando Antón-Alonso

 • A les 11.45 h segona taula rodona de debat amb els autors i autores i torn obert de preguntes.

Ser jove a Barcelona: condicions de vida, salut, discriminacions i violències

Les condicions de vida dels joves l’any de la pandèmia.
Albert Julià

La salut de la joventut de Barcelona a l’inici de la pandèmia.
Pedro Gallo i Albert Julià

Discriminacions i violències en la joventut: una experiència recurrent però desigual.
Maria Rodó-Zárate, Ares Batlle Manonelles i Jordi Estivill i Castany

 • A les 13.00 h tercera taula rodona de debat amb els autors i autores i torn obert de preguntes.

Ser jove a Barcelona: entre el món digital i el compromís social

Interaccions, continguts i jocs: tres mirades al lleure digital del jovent barceloní.
Liliana Arroyo

Valors socials, participació i política de la joventut a Barcelona ciutat.
Mariona Ferrer-Fons

 • A les 13.45 h Tancament i comiat amb les principals conclusions. A càrrec de Joan R. Riera, Regidor d’Infància, Joventut, Persones grans i Persones amb discapacitat.

L’informe mostra una clara voluntat de consolidar la recerca social sobre la joventut a Barcelona, obrint, d’una banda, nous camps d’anàlisi, i de l’altra, fonamentant sobre bases empíriques sòlides el compromís d’avançar en la recerca de la situació dels joves que manté el Departament de Joventut i l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. 

Pot esdevenir d’interès per múltiples perfils de lectors que estiguin interessats a conèixer quina és aquesta realitat, així com els principals reptes i debats que s’han d’abordar o seguir abordant en els pròxims temps.

Les principals temàtiques i dimensions incloses a l’informe que seran presentades el dia 17 són les següents:

 • L’augment de la mobilitat i la diversitat: retrat demogràfic de la joventut barcelonina.
  JORDI ESTIVILL I CASTANY
  PRISMA, Observatori de la Joventut – Departament de Joventut / Ajuntament de Barcelona
 • L’educació dels i les joves a Barcelona l’any de la pandèmia.
  MARINA ELIAS
  Professora de la Universitat de Barcelona. Membre del Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET-UAB)
  ALBERT SÁNCHEZ-GELABERT
  Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Oberta de Catalunya. Membre del Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET-UAB)
 • Quines són les formes de convivència dels joves i l’accés a l’habitatge?
  JOFFRE LÓPEZ
  Coautor de l’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya
 • La precarietat laboral dels joves i la irrupció de la covid-19.
  SERGIO PORCEL
  Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  FERNANDO ANTÓN-ALONSO
  Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Les condicions de vida dels joves l’any de la pandèmia.
  ALBERT JULIÀ
  Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona –IERMB Departament de Sociologia, Universitat de Barcelona
 • Interaccions, continguts i jocs: tres mirades al lleure digital del jovent barceloní.
  LILIANA ARROYO MOLINER
  Investigadora de l’Institut d’Innovació Social (ESADE)
 • Valors socials, participació i política de la joventut a Barcelona ciutat.
  MARIONA FERRER-FONS
  Universitat Pompeu Fabra
 • La soledat de les persones joves.
  MARGA MARÍ-KLOSE
  Departament de Sociologia, Universitat de Barcelona
  SANDRA ESCAPA SOLANAS
  Departament de Sociologia, Universitat de Barcelona – Ajuntament de Barcelona
 • La salut de la joventut de Barcelona a l’inici de la pandèmia.
  PEDRO GALLO
  Universitat de Barcelona
  ALBERT JULIÀ
  Universitat de Barcelona – Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
 • Discriminacions i violències en la joventut: una experiència recurrent però desigual.
  MARIA RODÓ-ZÁRATE
  Professora Lectora Serra Húnter – Universitat de Barcelona
  ARES BATLLE MANONELLES
  Doctora en Dret i Criminologia – Grup de Recerca en Criminologia i Sistema Penal, Universitat Pompeu Fabra.
  JORDI ESTIVILL I CASTANY
  PRISMA, Observatori de la Joventut – Departament de Joventut / Ajuntament de Barcelona

Enllaç al streaming de l’acte de presentació via Zoom