Una vintena de propostes del Fòrum Jove BCN s’incorporen a les polítiques públiques

17/02/2022 - 20:18

Adolescència i joventut. Entre les mesures seleccionades destaquen millorar la comunicació, ampliar els serveis de salut mental i els recursos de formació professional i facilitar l’accés a l’habitatge.

El Fòrum Jove BCN, l’assemblea deliberativa per fer propostes concretes amb una afectació directa en la gent jove de Barcelona, ha tancat la primera edició amb l’aportació de vint iniciatives que s’incorporaran a les polítiques públiques del Govern municipal.

Entre les propostes que es faran realitat destaquen l’elaboració d’una nova campanya de comunicació que arribi als mitjans i influenciadors a través dels quals s’informen els joves i la creació d’un espai en línia on agrupar serveis i continguts de manera més clara i usable. També destaca l’ampliació dels punts d’atenció emocional per a joves, ja que la salut mental d’aquest col·lectiu s’ha vist especialment afectada durant la pandèmia. A més, es crearà un nou canal de WhatsApp actiu les 24 hores els 365 dies de l’any per donar recursos i oferir suport emocional als joves que hi contactin.

En l’àmbit de l’educació, es treballarà per ampliar les places de formació postobligatòria, sobretot de formació professional, i fer-la més accessible, de manera que es minimitzi el nombre de joves que es queden sense poder accedir al camí formatiu desitjat. D’altra banda, de totes les promocions d’habitatge públic en marxa, es destinarà el 30% dels habitatges a gent jove, i es potenciaran mesures com el bonus jove d’ajuts al lloguer com a garantia davant dels propietaris que cedeixin pisos a la borsa de lloguer municipal i per incrementar les vies d’accés dels joves a un habitatge públic i assequible.

Una experiència pionera

El Fòrum Jove BCN és una iniciativa capdavantera de participació ciutadana i d’innovació democràtica. En la primera edició hi han participat 99 joves escollits per sorteig a partir del padró, que s’han encarregat, des del juliol de l’any passat, de delimitar, estudiar, proposar i aprovar mesures amb l’objectiu d’incorporar-les a les polítiques públiques municipals.

A través d’una dotzena de sessions deliberatives i organitzats en grups de treball, els i les participants han prioritzat les àrees temàtiques que els afectaven, s’han informat de primera mà amb responsables municipals i experts de diferents àmbits, han treballat les propostes i, finalment, les han sotmès a votació per aprovar-les i elevar-les al Govern municipal, que els ha donat retorn en l’acte final d’aquest procés participatiu.

Per tal de fer seguiment de l’execució de les propostes, del compliment i del compromís polític, es preveu crear una comissió amb representants del Fòrum Jove BCN.

Per a més informació, es pot consultar el document de retorn del Fòrum Jove BCN 2021.