L’equitat de gènere és un principi de justícia social i política que té per objectiu eliminar les desigualtats entre dones i homes i reconèixer les diferències de gènere que ens enriqueixen.

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa una estratègia de transversalitat de gènere per a fer que tota la seva actuació treballi en benefici de l’equitat de gènere. Així, s’introdueix una perspectiva de gènere en el funcionament i l’organització de l’Ajuntament i en totes les polítiques que es desenvolupen de ciutat i també des dels districtes. 

Imatge salut transversalitat de gènere

Salut

Volem millorar la qualitat de vida i la salut de les dones combatent els factors de gènere que la condicionen. Fem especial èmfasi en la salut sexual i reproductiva. 

Imatge urbanisme transversalitat de gènere

Urbanisme

Treballem per impulsar un model de ciutat, d’urbanisme i de mobilitat, que respongui a les necessitats i experiències de la vida quotidiana de totes les persones. 

Imatge economia transversalitat de gènere

Economia

Avancem cap a una economia orientada a totes les persones, incorporem la perspectiva de gènere al pressupost i a la fiscalitat municipal i lluitem contra la feminització de la pobresa i la precarietat.

Imatge cures transversalitat de gènere

Cures

Volem lluitar contra l’assumpció desproporcionada de les cures per part de les dones. Promovem que se’n reconegui la centralitat amb l’objectiu d’aconseguir la seva socialització i democratització.

Imatge esport transversalitat de gènere

Esports

Promovem la participació i la visibilitat de les dones en l’esport.

Imatge cultura transversalitat de gènere

Cultura

Abordem les desigualtats de gènere en l’àmbit cultural, potenciem la creació de les dones i reconeixem el seu treball i les seves aportacions al llarg de la història.

Imatge participació transversalitat de gènere

Participació

Coneixem i reconeixem la participació política, social i tecnològica de les dones a Barcelona i la potenciem tot vetllant per la seva diversitat.