Estalvia a casa

Restauració i reparació

Parlarem de restauració quan recuperem objectes (mobles, bicicletes...) i roba que ha caigut en desús.

Si necessites contactar amb professionals que s'encarreguin de les reparacions, pot ser-te útil visitar les pàgines web del Gremi Constructors d'Obres (entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses constructores, que inclou llistats de professionals) o de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (a l'apartat de serveis, trobaràs un recull d'agrupacions professionals, gremis, instituts i col·legis professionals de Catalunya i l'Estat espanyol).

Si vols aprendre a recuperar, cuidar i conservar els teus objectes, pots adreçar-te a centres que ofereixen cursos especialitzats o consultar tutorials i vídeos explicatius a Internet:

  • Millor que nou: projecte impulsat per a l'entitat de Medi Ambient de l'AMB. Per tal de fomentar que els objectes no es llencin fins que realment hagin esgotat la seva vida útil, fan difusió de les diferents possibilitats per poder reutilitzar objectes mitjançant vídeos explicatius, tallers de reparació (de bricolatge, manteniment de bicicletes, reconversió de roba...), botigues de segona i mercats i webs d'intercanvi. A més a més, disposen d'un espai d'autoreparació a càrrec d'assessors.

Residus i reciclatge

Reciclar significa transformar un material per a ésser reutilitzat, no necessàriament en la seva forma original.

Amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental de les deixalles en el medi ambient, es demana a la ciutadania que minimitzem la fabricació de residus i que reciclem llençant les deixalles de manera selectiva, separant-la en els següents contenidors:

  • El groc: envasos de plàstic, brics, llaunes, xapes i tapes de metall, paper d'alumini i film transparent, safates de porexpan...
  • El verd: envasos i ampolles de vidre.
  • El blau: envasos i caixes de cartró, diaris, revistes, llibretes sense espiral metàl·lica, sobres, bosses de paper, folis, paper de regal...
  • El marró: residus orgànics, com les restes de menjar i de jardineria.
  • El gris: residus que no es recullen de manera selectiva (burilles, compreses, bolquers, restes d'escombrar, cotó, cabells, bolígrafs i llapis usats, excrements d'animals).

Altres residus

  • Als Punts Verds es poden llençar la resta de residus: joguines, mànegues de regar, tubs, materials com cintes de vídeo i CD, i envasos de productes perillosos (com dissolvents o pintures), vasos trencats, vidres plans, miralls, restes de ceràmica, plats, bombetes, fluorescents i restes de fusta.
  • Mobles i trastos vells: un dia a la setmana l'Ajuntament s'encarrega de recollir-los gratuïtament. Només cal que baixis els mobles i trastos el dia de recollida assigant segons la teva zona, entre les 20 i les 22 h, i els deixis davant de la teva porteria. Tingues en compte que no està permès deixar-hi runes, sanitaris, escombraries ni objectes procedents d'indústries i comerços.

Estalvi energètic

Per a limitar el consum d'energia cal reduir la demanda i augmentar els rendiments dels sistemes convencionals o utilitzar sistemes alternatius més eficients que redueixen el seu cost.

Hi ha petits canvis que podem fer per millorar l'eficiència energètica de la nostre vivenda; l'Agència de l'Energia de Barcelona et dóna alguns consells pràctics.

Pots consultar més informació, articles i consells pràctics sobre estalvi energètic, energies renovables i/o construcció sostenible a les següents entitats i pàgines web: