On et poden ajudar i informar?

Aficionats a l'esport es reuneixen en federacions, associacions, clubs i penyes a través de les quals ofereixen activitats vinculades a la pràctica esportiva.

Si vols informar-te sobre la seva activitat o sobre qualsevol qüestió vinculada a l'esport (oferta esportiva, competicions, cursos formatius, instal·lacions esportives...) pots adreçar-te als següents organismes que gestionen i promouen l'esport a la ciutat comtal:

Institut Barcelona Esports

L'organisme que s'encarrega de la gestió de l'esport a la ciutat és l'Institut Barcelona Esports:

Av. de l'Estadi, 30
08038 Barcelona

A través del seu web o bé trucant al telèfon del Servei d'Informació Esportiva (Tel. 934 023 000) et respondran a tot tipus de qüestions referents a la pràctica esportiva a Barcelona:

 • Instal·lacions esportives (horaris, taxes i esports que es poden practicar).
 • Clubs i entitats esportives (adreces, activitats...).
 • Federacions esportives i col·legis d'àrbitres.
 • Actes esportius populars i professionals.
 • Ajuts i subvencions a entitats organitzadores d'actes esportius.
 • Campanyes de promoció esportiva i de l'esport escolar.
 • Escoles d'iniciació esportiva i centres d'ensenyament esportiu.

UFEC - Unió de Federacions Esportives de Catalunya

El conjunt de federacions esportives de Catalunya estan representades per la UFEC:

Rbla. Catalunya, 81
08008 Barcelona
Tel. 934 874 575

Al seu web pots consultar les federacions catalanes organitzades per activitats esportives, una completa agenda esportiva, programes de formació, i una borsa de treball per a personal tècnic, així com ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya en l'àmbit esportiu, tant a nivell individual com a nivell de club.

Si practiques algun esport o t'interessa federar-te, és recomanable que t'adrecis directament a la federació del teu interès enlloc de la UFEC.

Els objectius que persegueix passen per:

 • La promoció, la defensa i la representació de l'esport català en el seu conjunt.
 • La col·laboració amb totes les entitats i els organismes públics i privats en el desenvolupament i la millora de l'esport a Catalunya.
 • La proposició de les iniciatives per a la millora de la política esportiva catalana.

CEEB - Consell de l'Esport Escolar a Barcelona

Les lligues esportives interescolars a la ciutat són gestionades des del CEEB:

Av. Litoral, 86
08005 Barcelona
Tel. 932 193 216

La seva feina se centra en promoure l'esport com a instrument de formació i iniciar en l'esport a l'alumnat, normalment en horari no lectiu.

Al seu web pots consultar informació sobre les principals activitats que realitzen; que principalment són:

 • Cursos formatius: tutors de joc, tutors, dinamitzadors o coordinadors esportius, cursos per a mestres...
 • Competicions en el marc del Programa dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC).
 • Jornades competitives de participació oberta.
 • Trobades d'iniciació a esports en equip o individuals.
 • Jornades per donar a conèixer esports nous o minoritaris.
 • Lligues recreatives (sense resultat ni classificació).

Secretaria General de l'Esport

Les competències exclusives de la Generalitat de Catalunya en el camp de l'esport i del lleure són desenvolupades per la Secretaria General de l'Esport:

Av. Països Catalans, 40-48
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. 934 804 900

* Representació territorial de l'esport a Barcelona
Rbla. Guipúscoa , 23- 25 5è. E i F
08018 Barcelona
Tel. 933 035 990

Al seu web pots trobar els cens oficials d'organismes esportius, equipaments, competicions i altres noticies d'interès.

La Secretaria General de l'Esport inclou el Consell Català de l'Esport (gestiona i executa l'esport i el lleure a Catalunya), la Biblioteca de l'Esport (dóna suport a la recerca, docència i estudis que es desenvolupen sobre els esports) i l' Escola Catalana de l'Esport (regularitza i homogeneïtza la formació de Tècnics d'Esport a Catalunya).

Vetlla pel compliment dels següents objectius:

 • L'increment de la pràctica de l'activitat física, els esports de lleure i de competició que fomenten les corporacions locals i promouen i organitzen les federacions i els clubs esportius, els consells esportius, els centres universitaris, les associacions escolars, els centres esportius comercials i altres entitats.
 • La millora dels nivells quantitatius i qualitatius de les àrees docent, tècnica, jurídica, mèdica i altres ciències que donen suport a la pràctica esportiva.
 • L'increment i millora de la xarxa d'equipaments i instal·lacions esportives, tant per a l'esport de base com per a l'esport d'alt rendiment.
 • L'augment de les actuacions encaminades a fer que l'esport federat es projecti en el context de l'esport internacional.
 • El suport i la promoció de la divulgació esportiva del teixit associatiu, que refermi l'esport com part important de la cultura de Catalunya.

Actualització | Juliol 2015