Aconsegueix entrades per al BOCA, el festival de música co-creat amb joves!

26/02/2024 - 09:48

Cultura. Participa en el concurs de xarxes socials de Joves de Barcelona i guanya una entrada doble per al BOCA, el festival exclusiu per a joves de 14 a 17 anys,

Arriba al CCCB la segona edició del festival BOCA, un espai cultural i social propi per a joves d’entre 14 i 17 anys, on explorar la connexió amb la música en directe i potenciar la creativitat a través d’activitats multidisciplinàries.

El BOCA és possible gràcies al Consell Jove, un grup format per 15 joves d’entre 15 i 19 anys que, acompanyats per l’associació NouPOP i el CCCB, s’encarreguen de la direcció artística, la creació de continguts, la producció i la gestió de l’esdeveniment.

Enguany, el festival se celebrarà dissabte 2 de març amb les actuacions de Santa Salut, Munic HB, Kuu, Martigo, Julia Cry, DJ Ruru i DJ Guepard.

Si vols aconseguir una entrada doble gratis, pots participar en el concurs de xarxes socials de Joves de Barcelona, seguint les normes següents:

Concurs a TikTok

Per participar al concurs i optar al premi cal tenir un compte de TikTok i complir els següents requisits:

Mecànica

  • El mètode de participació i la tria de guanyadors es detallaran en la publicació específica pujada al compte de TikTok de Joves de Barcelona. També s’inclouran a la publicació el termini per participar-hi (data límit i data de publicació del perfil guanyador).
  • Es triarà el perfil guanyador a través de l’extensió AppSorteos per a Google.
  • Es podrà participar en el concurs des del moment de la publicació fins al dia 29 de febrer de 2024, a les 12 hores.

Premi

  • El perfil guanyador obtindrà una entrada doble al Festival BOCA (2 de març). Si la persona guanyadora és menor d’edat, caldrà l’autorització signada del seu pare/mare/tutor/tutora per poder accedir-hi.

* L’organització es reserva el dret de dequalificar perfils, i s’exclouran aquells perfils amb comportaments aparentment abusius o malintencionats. Davant de qualsevol indici d’identitat falsa o ús fraudulent d’un perfil, l’organització es reserva el dret d’excloure de forma immediata el perfil participant, de manera unilateral i sense necessitat de notificació o justificació.

** Es desqualificaran les respostes discriminatòries, ofensives, insultants o de menyspreu cap una persona/acte o esdeveniment/institució/ciutat, així com les respostes que facin propaganda política o de difusió d’idees, actituds o accions xenòfobes, racistes, discriminatòries envers la raça, el sexe, el pensament, la religió i, en general, contràries o ofensives als drets humans.

El concurs seguirà les normes de TikTok.

____________________________________________________________

Addicional i comú per a totes les xarxes socials de l’Ajuntament de Barcelona:

1. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema online informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.
2. L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret a modificar o cancel·lar les promocions.
3. Participar en els concursos significa acceptar aquestes bases.
4. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors NO s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Barcelona.
5. En cas que el concurs suposi la participació amb fotografies, s’entendrà que l’autoria de les imatges correspon a la persona que presenta la imatge al concurs, o bé, que té la seva autorització.
6. Totes les imatges han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants es comprometen a estar en possessió del consentiment exprés de les persones que puguin veure afectat els seus drets a l’honor, la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge.