Entrevistem a Arnau Monterde, Oriol Estela, Lluïsa Guàrdia i Tatiana Tarrago a l'Assemblea Metropolitana Manifesta

25/03/2024 - 13:53

Inicia l'Assemblea Metropolitana Manifesta: Creant Espais Col·laboratius per a la Cultura i la Transició Ecosocial

L’Assemblea Metropolitana Manifesta va iniciar el seu recorregut el passat 21 de març a l’antiga seu de l’Editorial Gustavo Gili amb la primera de les seves tres trobades presencials de debats, a la qual van assistir 60 persones de 12 municipis de la regió metropolitana de Barcelona. 

Aquesta innovadora iniciativa, que s’emmarca dins la Capital Europea de la Democràcia (ECoD), s’organitza per l’Ajuntament de Barcelona, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i la Biennal Manifesta 15. Hem tingut l’oportunitat de parlar amb representants d’aquestes entitats per obtenir més detalls sobre aquest projecte, que té per objectiu explorar i experimentar nous espais de governança i processos democràtics en el desenvolupament de polítiques culturals.

 

Arnau Monterde, director d’Innovació Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona i representant de la Capital Europea de la Democràcia:

 • Com encaixa l’Assemblea Metropolitana Manifesta dins del marc de la Capital Europea de la Democràcia?

L’Assemblea Metropolitana Manifesta és una oportunitat per a la innovació democràtica a través de les necessitats compartides dels promotors de la iniciativa. Aquesta plataforma permet obrir debats sobre la cultura i la transició ecosocial des d’una perspectiva deliberativa i ciutadana, incloent-hi veus múltiples del sector i experimentant amb altres escales de participació a escala metropolitana. Això és clau per reactivar la democràcia, incorporar noves veus i obrir nous canals de participació en les polítiques culturals metropolitanes. Per això ens hem trobat Manifesta, el PEMB i la Capital Europea de la Democràcia.

 • Quina és la importància de la participació ciutadana en els processos democràtics com els que promou l’ECoD?

És essencial obrir espais que fomentin una cultura activa de participació, mostrant que les institucions són permeables i es veuen afectades per les veus i l’experiència dels ciutadans. Això dona legitimació als processos democràtics, quan la ciutadania és partícip en el disseny de les polítiques públiques. Construir aquesta cultura de participació és fonamental per a la democràcia promoguda per l’ECoD.

 • Quin suport específic ofereix la Capital Europea de la Democràcia per a l’Assemblea Metropolitana Manifesta i altres iniciatives de participació ciutadana a la regió metropolitana de Barcelona?

La Capital Europea de la Democràcia no només ofereix el marc per a aquestes iniciatives, sinó també comparteix la seva experiència en el desenvolupament d’assemblees ciutadanes, com el Fòrum Jove o l’Assemblea pel Clima. Aquest sentit, Manifesta ha aportat coneixement en temes de cultura, transició ecosocial, i el PEMB en la dimensió metropolitana, fomentant la innovació democràtica i la participació.

 

Oriol Estela, coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) i Lluïsa Guàrdia, responsable de Relacions Institucionals del PEMB:

 • Com es pot integrar la visió del PEMB en el disseny de polítiques culturals i artístiques a nivell metropolità?

El Compromís Metropolità 2030, el nostre pla estratègic, proporciona una base per a les polítiques culturals i artístiques. Alguns dels seus principis, com ara la mirada territorial àmplia, la reducció de desigualtats socials i territorials, el treball multiactor i la col·laboració amb la ciutadania, són essencials per a un disseny integrador.

 1. Disposar d’una mirada territorial àmplia
 2. Posar el focus en la reducció de les desigualtats
 3. Potenciar el treball multiactor
 4. Treballar de forma col·laborativa i inclusiva entre actors i amb la ciutadania
 • Quins reptes creieu que s’han d’afrontar en la coordinació entre diverses ciutats de la regió metropolitana per al desenvolupament cultural?

La regió metropolitana de Barcelona és rica en diversitat cultural i projectes d’abast metropolità, com Dansa Metropolitana i Manifesta 15. Tot i això, coordinar aquests esforços no és sempre senzill.

 1. Les diferències de prioritats entre els governs municipals poden dificultar la coordinació, ja que la cultura sovint no és una prioritat principal.
 2. Els mandats electorals limitats poden interferir en la continuïtat i efectivitat de les polítiques culturals.
 3. La manca d’estructures de coordinació adequades en aquesta escala pot complicar els esforços col·lectius.

Per superar aquests reptes, és essencial donar un paper rellevant a la cultura en les polítiques municipals, garantir un finançament adequat, deslligar-les dels cicles electorals i establir espais i eines de coordinació efectives.

 • Com es planteja el PEMB la continuïtat dels resultats i propostes generades en l’Assemblea Metropolitana Manifesta després de la seva finalització?

L’Assemblea Metropolitana Manifesta és un exemple de la proactivitat que sustenta el Compromís Metropolità 2030 i que forma part de l’ADN del PEMB. Es tracta d’una prova pilot que permetrà debatre no només sobre la incidència de la cultura en la transició ecosocial sinó també de com articular processos participatius en l’àmbit cultural.  

Actualment, és complicat avançar resultats com la continuïtat de l’Assemblea, però creiem que podem incorporar el resultat en els treballs i trobar-hi vincles amb d’altres, com la d’emergència ambiental i climàtica. Això ens permetrà establir vincles amb altres àrees com l’emergència ambiental i climàtica. La prova pilot de processos participatius, ens serà útil per conduir iniciatives similars en tots els àmbits d’acció del Compromís Metropolità 2030, contribuint a millorar la governança metropolitana.

 

Tatiana Tarrago, responsable de Producció i Programació de Manifesta:

 • Quin és l’objectiu principal de l’Assemblea Metropolitana Manifesta en el marc de Manifesta 15 Barcelona?

Manifesta ha implementat assemblees ciutadanes com a part de la seva metodologia per entendre el context de les ciutats amfitriones. Fins ara ha estat una eina de recerca per connectar amb les comunitats locals i abordar les seves necessitats. A Barcelona, el nostre objectiu és anar més enllà, estudiant formes de col·laboració cultural a nivell metropolità i fomentant la descentralització de la cultura a llarg termini.

 • Com veieu la relació entre la cultura contemporània i la transició ecosocial dins del context de Manifesta 15?

Considerem que la cultura contemporània ofereix una oportunitat per explorar les interseccions entre l’art, la sostenibilitat i la consciència ecològica. A Manifesta 15, reconeixem el poder de l’art contemporani per generar una reflexió sobre les crisis ambientals i socials actuals, per a proposar noves formes d’interactuar amb el medi ambient i d’imaginar futurs més sostenibles.

 • Com creieu que les conclusions i propostes generades durant l’Assemblea Metropolitana Manifesta podrien transcendre l’àmbit artístic local i enfortir la col·laboració amb altres institucions i esdeveniments culturals similars?

Les conclusions i els resultats de l’Assemblea seran posats a prova i implementats durant la Biennal en les diferents municipalitats, ampliant la consulta a un públic més ampli a través d’activitats a l’espai públic. A més, l’Assemblea forma part de la investigació que culminarà en una Magna Carta ecosocial o un Manifest desenvolupat des d’una perspectiva cultural que tindrà un impacte global. Així, Manifesta contempla el món a través de la regió metropolitana de Barcelona, tenint en compte les seves forces i debilitats.