Audiència Pública del Districte de l'Eixample, dijous, 17 de setembre

15/09/2020 - 14:35

L’Audiència Pública se celebra el dia 17 de setembre des de la Sala de Plens del Districte i es retransmet en línia a través de la pàgina web del Districte.

L’Audiència Pública se celebra des de la Sala de Plens del Districte i es retransmet en línia a través de la pàgina web del Districte i de la plataforma digital de participació de l'Ajuntament de Barcelona: Decidim Barcelona.

Com s’hi pot participar?

En l’actual context, es pot participar a través dels canals següents:

    1. Digitalment i de manera anticipada, deixant escrita la pregunta o petició a la sessió de l’Audiència Pública mitjançant el formulari habilitat al menú Full d’intervenció.
    2. Digitalment i en directe a través de videoconferència, comunicant prèviament la pregunta o petició a través del formulari habilitat al menú Full d’intervenció. Per coordinar les intervencions es requereix fer reserva prèvia de plaça a la videoconferència fins a 24 hores abans de la celebració de l’Audiència.

Per poder-hi formular les preguntes no cal tenir un perfil de persona usuària a Decidim Barcelona. Les persones que hi participin per videoconferència podran expressar personalment i en directe la seva intervenció amb opció a rèplica, la resta seran llegides per un tècnic municipal.

El regidor del Districte, amb el suport de l’equip de govern del Districte, respondrà a totes les preguntes o peticions formulades tant per escrit com en directe durant el transcurs de la sessió.

Per a dubtes o incidències vinculades al funcionament de l’Audiència Pública, cal adreçar-s’hi pel correu electrònic: gerencia_eixample@bcn.cat

L’Audiència Pública és un canal de participació ciutadana previst a l’article 31 de la Carta municipal, a l’article 66 del Reglament de participació ciutadana, als articles 45 i 46 de les Normes reguladores del funcionament dels districtes i al Reglament del Districte. Les sessions de l’Audiència Pública tenen una durada prevista de dues hores.

 

Més informació