Barcelona tindrà una ordenança contra la discriminació pionera a Espanya

02/07/2024 - 10:27

Discriminacions. Obert el procés de consulta pública per promoure la normativa que regularà la lluita a favor de la igualtat de tracte i la no discriminació.

Obert el procés de consulta pública per promoure la normativa que regularà la lluita a favor de la igualtat de tracte i la no discriminació.

Ahir, dia 1 de juliol, es va obrir el procés de consulta pública per a la nova Ordenança reguladora de la igualtat de tracte i no discriminació, una ordenança pionera a l’Estat i que reforça la posició de Barcelona com a ciutat que defensa els drets humans i lluita contra les discriminacions.

La norma posa el focus en la prevenció i la garantia dels drets de les persones afectades, mitjançant el foment d’accions de formació, sensibilització i promoció de drets. També preveu un acompanyament integral de les persones afectades que implicarà a tots els estaments municipals, i incorporarà un procediment sancionador unitari i actualitzat per actuar contra infraccions de conductes discriminatòries com la xenofòbia, l’LGTBI-fòbia, el racisme i el sexisme.

La consulta pública recollirà l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura normativa fins al 29 de juliol. Posteriorment, l’últim trimestre de l’any, està previst obrir un procés participatiu per tal de fer públic l’esborrany de text normatiu i recollir el màxim de propostes i observacions de tota la ciutadania, amb l’ambició d’aconseguir un text àmpliament consensuat. Es preveu que s’aprovi al llarg de l’any 2025.

Aquesta ordenança, pionera a Espanya, és l’eina que Barcelona utilitza per desplegar la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no discriminació. Permetrà disposar d’una normativa actualitzada i unificada en un únic cos normatiu que regularà, garantirà i dotarà de seguretat jurídica, en els diferents àmbits en què té competència l’Ajuntament, el dret a la igualtat de tracte i no discriminació per erradicar qualsevol actuació o comportament que pugui atemptar contra la dignitat de les persones.

Aquesta eina jurídica, que renova el compromís de la ciutat per la defensa i promoció de drets, es fa en paral·lel a la redacció del nou Pacte de ciutat pels Drets Humans.