Convocatòria de l’Audiència Pública de Sarrià – Sant Gervasi

07/05/2021 - 11:15

Participació. El proper 11 de maig de 2021 a les 18.30 h tindrà lloc l’Audiència Pública de l’Estat del Districte en sessió ordinària no presencial, en una única convocatòria.

El proper 11 de maig de 2021 a les 18.30 h tindrà lloc l’Audiència Pública de l’Estat del Districte en sessió ordinària no presencial, en una única convocatòria.

Dimarts, 11 de maig de 2021 a les 18.30 h tindrà lloc l’Audiència Pública de l’Estat del Districte en sessió ordinària no presencial, en una única convocatòria.

A causa de la normativa sanitària vigent, la sessió serà retransmesa des de la sala de plens de la seu del Districte, plaça del Consell de la Vila núm 7, i es podrà seguir per streaming a través de YouTube i des de la pàgina web del Districte.

Participació dels veïns i veïnes

Les persones interessades en participar-hi ho poden fer digitalment, de forma anticipada o en directe, mitjançant dos tipus de canals:

De forma anticipada amb preguntes, queixes o propostes d’interès general fins a 24 hores abans de la sessió, és a dir, fins a les 18.30 h del dia 10 de març, a través de la plataforma Decidim Barcelona.

Les sol·licituds formulades es contestaran durant la sessió per part del govern del Districte.

Recordem que la identificació s’ha de realitzar de forma completa, és a dir, nom i cognoms. No serà admesa identificació en forma sigles abreujades ni tampoc de cap pseudònim , o forma assimilada, en cas contrari, no serà llegida la pregunta o petició formulada prèviament ni s’autoritzarà la intervenció en directe durant la sessió, als efectes de garantir el compliment del deure d’identificació de totes les persones que intervinguin en els documents oficials i/o gravacions àudio-visuals i altres mitjans de reproducció assimilats de dita sessió.

En directe amb preguntes, queixes o propostes que es volen plantejar mitjançant el programa Jitsi. Per participar en directe digitalment, cal inscriure’s fins a a 24 hores abans de la celebració de l’Audiència en el següent enllaç

https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-sarriasantgervasi/f/4033/

Durant les 24 hores anteriors a l’Audiència s’enviarà per correu electrònic l’enllaç per poder participar en directe. En cas que les peticions d’intervenció en directe no permetin una connexió de qualitat, se seguirà l’ordre de recepció de la sol·licitud.