Us informem que per tasques de millora en les infraestructures tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona, aquest cap de setmana la Seu Electrònica, Guia BCN, l'Oficina Virtual de Tràmits, el Servei d'Atenció en Línia al Ciutadà i l'Agenda 500 estaran fora de servei. També es poden veure afectats altres serveis d'aquest web.

L'horari previst d'aquesta actuació és des de dissabte, a les 15.00 hores, fins dilluns, a les 00.00 hores.

Disculpeu les molèsties que us puguem ocasionar.

Convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions generals del 2022: hi ha ajudes a la participació?

22/12/2021 - 15:23

Subvencions. El passat dilluns 13 de desembre es va publicar la Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes de districte i de ciutat.

Ja s’ha publicat la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions generals del 2022. Les entitats que treballen la democràcia activa i la participació ciutadana han de sol·licitar la línia I.

El passat dilluns 13 de desembre es va publicar la Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat en els àmbits temàtics de cultura, esports, educació i cultura, salut i cures, gent gran, dones, adolescència i joventut, infància, democràcia activa i participació ciutadana, acció comunitària i associacionisme, immigració-acollida i refugi, civisme i convivència, foment d’activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica, persones amb discapacitat, innovació democràtica, usos del temps, pluralisme religiós i conviccional, ecologia, urbanisme i mobilitat, consum, atenció a persones sense llar i dret a una alimentació adequada, LGTBI, drets de ciutadania, promoció de la perspectiva intercultural, ciència i universitats i benestar animal per a l’any 2022.

Subvencions per a projectes de democràcia activa i participació ciutadana

L’àmbit I, destinat a projectes de democràcia activa i participació ciutadana, compta amb dos programes bàsics: el del foment de la participació i la ciutadania activa i projectes que fomentin la realització d’activitats i manifestacions culturals dels diferents orígens i contextos de les diverses comunitats de l’Estat.

De tota manera, en altres àmbits de les subvencions també hi podem trobar referències a la participació: a l’àmbit B, programa d, on es busca la participació de les persones amb discapacitat en activitats esportives; a l’àmbit de dones, on hi ha un programa dedicat a la participació política de les dones i dels moviments feministes; a l’àmbit d’innovació democràtica, programa a, que parla del desenvolupament i la implementació de programari o d’infraestructures digitals basades en Decidim o en altres tecnologies lliures per millorar la participació democràtica, o programa c, que es destina a la capacitació digital per a la participació democràtica i la defensa dels drets digitals; a l’àmbit X, el de la promoció de la perspectiva intercultural, on també hi ha un programa relacionat amb la participació, com és el del foment de la participació social, política i econòmica de persones d’orígens i contextos culturals diversos en tots els espais de la ciutat.

La participació, una metodologia transversal

Alhora, cal remarcar que en aquestes subvencions la participació de les entitats en els projectes que demanen és clau per a una bona valoració de les propostes. Tant en les subvencions adreçades a districtes com a ciutat, el grau de participació del col·lectiu beneficiari en el disseny del projecte, la participació en òrgans sectorials o la participació en els òrgans formals o no formals del districte són claus per demostrar la qualitat de les propostes i la vinculació amb el territori.