DecidimKids, un mòdul per a la participació digital dels infants

16/05/2023 - 12:04

DecidimKids permet l’autorització informada dels adults perquè els seus menors a càrrec puguin participar digitalment en processos i òrgans de participació ciutadana.

El passat 11 de maig es va presentar al Canòdrom Barcelona un nou mòdul del programari lliure Decidim.

El mòdul DecidimKids ha sorgit de la necessitat d’ampliar els espais de participació infantil digital a Barcelona. Com explica l’Elisenda Ortega, Cap de Foment de la Participació de la Direcció d’Innovació Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona, “fins ara, bàsicament, es treballava la participació infantil a través del grup classe a les escoles i en espais de participació tancats i privats”.

“En aquests espais”, continua Ortega, “l’autorització (que s’ha de demanar per dessota dels 14 anys, ja que no es pot navegar per internet sense autorització dels tutors segons la Llei), s’ha de fer en paper, com qualsevol altra autorització de l’escola. I des de les pròpies escoles ens demanaven que es pogués participar des d’altres àmbits: escola, família, lleure…”.

Ara, amb aquest nou mòdul, “es promourà més la participació infantil digital a Barcelona, però també en altres administracions i entitats que usen el programari Decidim com a eina de participació digital”, apunta Ortega.

El mòdul d’autorització DecidimKids

El nou mòdul, que permet l’autorització de la participació infantil, té el vist-i-plau de l’Oficina del Delegat/da de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona, i genera que al entrar a la plataforma de participació Decidim.Barcelona per crear un perfil d’usuària aparegui un avís de participació de menors on diu que avisis el teu tutor si tens menys de 14 anys.

Nil Homedes, responsable d’Organitzacions al Decidim.org, explica que “els espais de participació digital de menors seran tant per a processos com per a assemblees (òrgans de participació en el cas de Barcelona), i es podran crear espais exclusivament per a menors, si cal, delimitant l’edat, per exemple”.

Com ha de ser la participació infantil?

Però, més enllà de la tecnologia que facilita la participació infantil, a la jornada al Canòdrom també es va reflexionar sobre com ha de ser una participació infantil òptima.

Anna Novella, professora universitària i experta en temes de participació infantil, va recordar a les persones assistents la necessitat de que participi la infància: “Primerament, perquè són un subjecte de drets. Nens i nenes han de poder opinar i defensar la seva opinió sent escoltats i recolzats; en segon lloc, perquè sumen. Tenen una perspectiva del seu entorn que no tenen les persones adultes”.

“A més”, va continuar Novella, “els nens i les nenes són ciutadanes, han de percebre’s com a tal i, si participen, sabem que es redueixen les desigualtats, es cultiva la democràcia, la pertinença i la mobilització. I, finalment, perquè necessitem incrementar la participació i anar cap a la co-governança”.

En la mateixa línia, durant la presentació de DecidimKids també es van escoltar les contribucions de Sandra Gómez, que explicà l’estudi PaticipaTIC dut a terme des de la Fundació Ferrer i Guàrdia. L’estudi analitza la participació infantil des de la perspectiva de la participació digital, i observa com impacta en les formes de participar d’infants i joves.

Algunes de les conclusions mostrades van ser com la participació digital està present gairebé en tots els espais de participació; com el seu ús es va accelerar en la pandèmia; com la participació digital desenvolupa capacitats a nivell bàsic però crea diferències en quant a capacitats complexes; com la participació digital pot facilitar més la comunicació i la lliure expressió; i l’altra cara de la moneda, com genera menys qualitat en la comunicació i hàbits poc saludables.

Nous reptes en la participació infantil

Per a Gómez, els reptes de futur semblen passar per crear espais segurs per a tothom en la participació infantil digital i a tendir a un model híbrid que combini la presencialitat i la digitalitat.

Durant la trobada van sorgir algunes idees claus compartides per totes les assistents, com dissenyar processos de participació infantil on es tinguin en compte els tempos dels infants; evitar la sobremoderació i sobreprotecció per part dels adults; continuar treballant per superar la bretxa digital; i generar processos de participació infantil inclusius, amb eines com la lectura fàcil o el llenguatge amb perspectiva de gènere.