Dijous 27 de gener, Audiència Pública del Districte de Sant Andreu

20/01/2022 - 10:13

Participació. La trobada serà a les 18 h a la sala Andreu Cortinas i només es podrà seguir la sessió, o intervenir-hi, de manera telemàtica.

La trobada serà a les 18 h a la sala Andreu Cortinas i només es podrà seguir la sessió, o intervenir-hi, de manera telemàtica.

L’Audiència Pública és la trobada dels o de les responsables municipals amb la ciutadania perquè pugui plantejar qualsevol tema en relació amb l’actuació municipal.

L’Audiència és un canal de participació ciutadana previst a l’article 31 de la Carta Municipal, a l’article 66 del Reglament de Participació Ciutadana, als articles 45 i 46 de les Normes reguladores del funcionament dels districtes i al Reglament del Districte.

Les sessions de l’Audiència Pública tenen una durada prevista de dues hores.

Com s’hi pot participar?

Amb motiu de l’actual situació de prevenció sanitària derivada de l’afectació́ del Covid-19 i d’acord amb el que estableix la normativa sanitària vigent, la sessió es realitzarà amb les següents formes de participació:

  1. Digitalment i de forma anticipada, deixant escrita la pregunta o petició a la sessió de l’Audiència Pública, fins a 24 hores abans de la celebració de l’Audiència a https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-santandreu, que serà llegida per la Presidenta.
  2. Per intervenir en directe digitalment en el moment de la celebració de l’Audiència Pública cal sol·licitar-ho 24 hores abans de la sessió a través del https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-santandreu, mitjançant el link que es farà arribar a través de correu electrònic a la persona interessada.
  3. Si vol participar com a oient, es podrà fer a través de l’streaming que s’emetrà en directe al web del Districte barcelona.cat/santandreu/ca

Per on es pot seguir l’Audiència Pública?

L’Audiència Pública se celebra des de la Sala de Plens del Districte i serà retransmesa en streaming a través de la pàgina web del Districte i de la plataforma digital de participació de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Adjunts