Els primers pressupostos participatius es reactiven i s’adapten a la nova realitat provocada per la covid-19

10/02/2021 - 12:32

Participació. Ha estat necessari adaptar la programació de les fases, modificar els recursos econòmics disponibles i alguns aspectes de la normativa del procés.

A partir de l’1 de març, es reprenen els primers pressupostos participatius, que passen a la fase de priorització. A través de la participació ciutadana, qualsevol persona de 14 anys o més i empadronada a Barcelona podrà donar suport als projectes presentats durant la primera fase del procés participatiu.

En aquesta primera fase, tot i l’aturada obligada pel confinament del març del 2020, es van recollir gairebé dos mil projectes, que s’han avaluat tècnicament i que el dia 1 de març es presentaran públicament perquè puguin ser prioritzats pels veïns i veïnes.

Del 22 de març fins al 5 d’abril, cada persona participant disposarà de deu suports, que podrà repartir en deu projectes de qualsevol districte de la ciutat. Els suports es podran donar a través de la plataforma digital de participació ciutadana decidim.barcelona, que vehicularà totes les fases del procés.

Els vint projectes amb més suports de cada districte passaran a la fase de concreció i, finalment, a la fase de votació, prevista per al mes de juny, i en la qual la ciutadania podrà escollir els projectes definitius a desenvolupar.

Una iniciativa pionera que es manté

La crisi sanitària de la covid-19 va obligar a aturar els pressupostos participatius. Després d’avaluar la situació actual i la nova realitat generada per la pandèmia a la ciutat, s’ha decidit reactivar aquest procés participatiu.

Aquest procés és pioner i, per tant, clau per consolidar un model de ciutat més democràtica i participativa, en la qual els veïns i les veïnes puguin decidir, de forma vinculant, sobre les inversions als barris i districtes de la ciutat. Per això, després d’escoltar la Comissió de Seguiment i algunes de les entitats més representatives de la ciutat, s’ha reprogramat i adaptat el procés participatiu.

El pressupost total disponible per a aquesta edició dels pressupostos participatius s’ha hagut de modificar per ajustar-se als canvis de calendari (ha passat un any respecte del previst i ja s’ha arribat a la meitat del mandat), i per atendre els nous reptes i necessitats socials i econòmiques que ha generat la pandèmia.

Per aquest motiu, i amb la voluntat de mantenir el procés actiu, tot i la situació d’excepcionalitat en què es troba la ciutat, s’han reservat 30 milions d’euros del pressupost municipal perquè els veïns i les veïnes decideixin com volen invertir-los.