En marxa el procés electoral per renovar els membre dels Consells Educatius de districte.

26/01/2024 - 10:56

El procés de presentació de candidatures tindrà lloc entre el 2 i el 16 de febrer.

El procés de presentació de candidatures tindrà lloc entre el 2 i el 16 de febrer i, posteriorment s’obriran les votacions, que es faran de forma telemàtica a través del decidim.barcelona.

Els Consells Escolars Municipals de Districte (CEMD) son òrgans de participació ciutadana en l’àmbit de l’educació i representen la comunitat educativa no universitària present a cadascun dels 10 districtes de la ciutat. Tenen una funció consultiva, assessora i de demanda d’informació i poden elevar informes i propostes a les institucions educatives i al districte. 

Cada dos anys, els Consells renoven la meitat dels seus membres a través d’un procés obert i participatiu. El darrer va iniciar el passat 19 de desembre. Ara mateix, el procés es troba en la fase de presentació de candidatures, que restarà oberta del 2 al 16 de febrer. Posteriorment, el dia 19 del mateix mes, es posarà en marxa la fase de votacions telemàtiques a través de la plataforma decidim.barcelona