La recerca científica, una tasca participativa i comunitària

05/08/2021 - 09:22

Participació. L’Ajuntament dona suport a formats com els ‘living labs’, la metodologia de treball dels quals aposta per la recerca i la innovació participatives.

L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació ”la Caixa” impulsen Barcelona CaixaResearch Living Lab, juntament amb l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i IrsiCaixa. Entre altres objectius, aquest ‘living lab’ defineix prioritats de recerca per a la innovació en diversos reptes relacionats amb la salut. Una innovació que també es manifesta en la metodologia de treball, ja que aposta per la recerca i la innovació participatives.

Aquesta idea, la recerca i la innovació participatives, es fonamenta en la convicció que tots els coneixements són legítims: al costat del saber acadèmic o expert es reconeix igualment la vàlua del coneixement de la ciutadania, que cal incorporar en el procés de recerca.

D’altra banda, la recerca participativa neix d’una visió democràtica del coneixement, que entén que aquest no ha de romandre a les mans de les elits “expertes” acadèmiques. Aquí s’emmarcaria la ciència oberta, un moviment que cada vegada cobra més força per fer que la recerca científica i la seva difusió siguin accessibles a tota la societat i es desenvolupin de manera inclusiva.

Què és un ‘living lab’?

La participació ciutadana en la recerca pot articular-se a través del format de ‘living lab’, un ecosistema de cocreació que pot prendre formes múltiples i diverses. En molts casos, els ‘living labs’ es vinculen a processos d’innovació tecnològica i fan servir eines del disseny cocreatiu amb usuaris. Cada ‘living lab’ té el seu propi enfocament, que pot ser més social o més centrat en la innovació per desenvolupar serveis i programes o millorar les polítiques públiques.

Concretament, Barcelona CaixaResearch Living Lab és un projecte que té per objectiu desenvolupar agendes de recerca per a la innovació en diversos reptes relacionats amb la salut, de manera cocreada entre els diferents actors del sistema. Actualment es desenvolupen cinc projectes entorn dels reptes següents:

  • Alimentació saludable
  • Salut i migració: malaltia de Chagas
  • Salut sexual i reproductiva
  • Salut mental i migració
  • Entorns escolars saludables

L’aposta per la incorporació de la ciutadania en la recerca en salut és fonamental per generar avenços sostenibles i adaptats a les necessitats i els valors de la comunitat i fomentar la corresponsabilitat sobre la transformació necessària cap a societats més saludables.

Àmbits de la recerca participativa

De manera més general, la participació ciutadana pot articular-se en diferents fases del cicle d’una recerca. Així, una demanda que emergeix de la societat civil pot impulsar una recerca, ser-ne l’origen. La ciutadania també pot participar en el disseny metodològic de la recerca (establir i assignar rols) o ajudar en la recollida de dades, com passa en nombrosos projectes de ciència ciutadana.

La societat civil també pot implicar-se en l’anàlisi i l’avaluació de la informació recollida, i contribuir, a través de diferents espais i dinàmiques participatives, a elaborar coneixement. Per acabar, la comunitat també es pot implicar en la transferència i definir estratègies i canals per difondre de manera eficaç i transformadora el coneixement generat.

Més informació