Nova convocatòria d'Audiència Pública a l'Eixample

30/03/2021 - 10:55

Participació. L’Audiència Pública se celebra dijous 8 d'abril a les 19 h i serà retransmesa en streaming a través de la pàgina web del Districte i del Decidim.barcelona.

L’Audiència Pública se celebra dijous 8 d'abril a les 19 h des de la Sala de Plens del Districte i serà retransmesa en streaming a través de la pàgina web del Districte i de la plataforma digital de participació de l'Ajuntament de Barcelona (Decidim.barcelona).

Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i la normativa vigent, per motius de seguretat, no es podrà assistir presencialment a la reunió. Es pot participar per exposar les preguntes, queixes o propostes que es volen plantejar a través dels següents canals:

  1. Digitalment i de forma anticipada, deixant escrita la pregunta o petició a la sessió de l’Audiència Pública a través del formulari habilitat al menú Participació anticipada, fins a 24 hores abans de la celebració de l’Audiència.
  2. Intervenint digitalment en directe a l’Audiència amb opció a rèplica. Per fer-ho, cal inscriure’s fins a 24 hores abans de la celebració de l’Audiència, a través del formulari del menú Participació en directe. Durant les 24 hores anteriors a l’Audiència s’envia per correu electrònic l’enllaç per poder participar en directe. En cas que les peticions d’intervenció en directe no permetin una connexió de qualitat, se seguirà l’ordre de recepció de la sol·licitud.

El Regidor del Districte, amb el suport de l’equip de govern del Districte, respondrà totes les preguntes o peticions formulades tant digitalment com presencialment durant el transcurs de la sessió.

Per dubtes o incidències vinculades al funcionament de l’Audiència Pública cal adreçar-se al correu electrònic regidoria.eixample@bcn.cat.