Primera trobada presencial del procés participatiu Fòrum Jove BCN

08/07/2021 - 10:30

Joventut. El Fòrum Jove BCN està debatent la situació de la joventut de la ciutat i concretarà accions i solucions per millorar-ne el futur.

Noranta-nou joves escollits per sorteig s’han trobat per començar a definir propostes per incorporar a les polítiques municipals de joventut.

Aquest juliol ha començat el procés participatiu de forma presencial, Fòrum Jove BCN, amb una assemblea presencial a la Fàbrica de Creació de la Fabra i Coats de Sant Andreu. Un procés que havia iniciat el seu camí el mes de maig passat amb l’elecció de les persones participants.  El sorteig per escollir les persones participants, d’entre 16 i 29 anys, s’ha fet seguint criteris de diversitat social i de paritat de gènere per representar fidelment les realitats de la joventut barcelonina.

Durant el mes de juliol se celebraran quatre sessions per tal de definir els temes sobre els quals s’elaboraran les propostes concretes. A partir de la pregunta “Què necessitaries per dur a terme el teu projecte de vida a la ciutat de Barcelona?”, els i les joves identifiquen les necessitats en una primera fase aquest mes de juliol, i proposaran accions en una segona fase que tindrà lloc a la tardor. Les conclusions i consensos finals s’incorporaran al Pla d’adolescència i joventut 2022-2030 i a altres iniciatives de l’Ajuntament.

El Pla d’adolescència i joventut, promogut per la Regidoria d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, ja té molta experiència de participació juvenil, tant de joves associats com de no associats, pel que fa al disseny i, d’aquesta manera, amplia, amb el Fòrum Jove BCN, els canals de participació per dissenyar el pla.

Qui està participant al Fòrum Jove BCN?

Per a la selecció de les 99 persones participants al Fòrum Jove BCN, se’n van preseleccionar 20.000 a través d’un sorteig d’entre totes les persones empadronades a Barcelona amb edats compreses entre els 16 i els 29 anys. De totes les invitacions enviades, més de 1.600 joves van mostrar el seu interès a participar-hi, d’entre els quals s’ha fet un segon sorteig per tal d’escollir les persones definitives. En tot el procediment s’han utilitzat diferents criteris per tal que el grup resultant representi fidelment les realitats socials del jovent barceloní i la paritat de gènere. Així, els sortejos s’han fet entre grups d’edat, per lloc de naixement, i per barris, d’acord amb els indicadors de renda familiar disponible.

Entre tots els participants hi ha 50 dones i 49 homes. Pel que fa a les edats, 22 participants tenen entre 16 i 19 anys, 33 entre 20 i 24 anys i 44 entre 25 i 29 anys. Quant al lloc de naixement, 59 són nascuts a l’Estat espanyol i 40, a l’estranger. Finalment, 33 joves són residents en barris amb renda familiar disponible mitjana baixa, 49 són joves de barris de renda mitjana i els 17 restants, de barris de renda alta. Aquestes proporcions reprodueixen fidelment les del conjunt de la joventut i s’aconsegueix, així, que la selecció de perfils sigui el més àmplia possible. Alhora, per tal de facilitar la participació, les hores de dedicació al Fòrum Jove BCN seran remunerades i s’han previst mesures per facilitar la conciliació, com ara que les sessions es duguin a terme els divendres a la tarda i els dissabtes al matí, i la instal·lació d’un espai d’acollida d’infants.

El Fòrum Jove BCN, una idea col·laborativa i de participació

La iniciativa del Fòrum Jove BCN és fruit d’una proposta del grup municipal d’ERC i treballada amb les regidories de Participació i de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

La celebració del Fòrum Jove BCN sorgeix de la necessitat d’encarar els reptes que els diversos cicles de crisi dels darrers anys han generat entre la joventut, en qüestions com l’habitatge, la precarietat laboral o la salut emocional. La iniciativa, fruit de la proposta del grup municipal d’ERC (que té el regidor més jove de la corporació) d’abordar específicament la temàtica i l’impuls conjunt del Govern municipal a través de les regidories de Participació i de Joventut, obre un espai de participació directa i democràcia activa per identificar i debatre les necessitats i les solucions per a les problemàtiques de la joventut.

Més informació