Sessions d’informació i propostes sobre els Plans d’accions de Mobilitat del Casc Antic i el Gòtic

16/06/2022 - 12:39

Amb la intenció de compartir i millorar el Pla d’accions de mobilitat del Casc Antic i del Gòtic s’han programat dues sessions obertes al veïnat per explicar el Plans i recollir propostes de millora.

Amb la intenció de compartir i millorar el Pla d’accions de mobilitat del Casc Antic i del Gòtic s’han programat dues sessions obertes al veïnat per explicar el Plans i recollir propostes de millora.

Sessions informatives

 • 21 de juny a les 18h a la seu de Comissions Obreres (Via Laietana, 16)
  La sessió es desenvoluparà ens dos espais, un per al veïnat del Casc Antic i l’altre per al del Gòtic.
  Es presentarà el Pla d’accions de mobilitat de cada barri  i s’explicaran els principals eixos de debat a l’entorn del document. La sessions també preveuen un temps per a precs i preguntes.

Sessió de propostes

 • 12 de juliol a les 18h a la seu de Comissions Obreres (Via Laietana, 16)
  La sessió es desenvoluparà ens dos espais, un per al veïnat del Casc Antic i l’altre per al del Gòtic.
  Es debatrà sobre els principals eixos del Pla d’accions de mobilitat de cada barri.

El Pla d’accions de mobilitat pretén fer compatible la qualitat de vida dels veïns i veïnes amb l’activitat econòmica i, alhora, garantir els desplaçaments de la ciutadania i facilitar el transport i la descàrrega de mercaderies per a l’abastiment quotidià dels comerços i activitats del barri.

Què son els Plans d’accions de mobilitat del Casc Antic i del Gòtic?

El Pla d’accions de mobilitat és un document d’accions que recull els canvis en la mobilitat del Casc Antic i del Gòtic sobre la base del Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 2018-2024. Aquest pla es va aprovar després d’un procés de participació impulsat en el darrer mandat i ara, després d’haver-lo treballat tècnicament, es posa en coneixement de la ciutadania perquè el puguem contrastar.

Amb aquest Pla s’ha volgut definir un model de mobilitat específic que s’adapti a les característiques dels barris del Casc Antic i del Gòtic.

Quins són els principals elements de reflexió?

 • Crear una xarxa connexa, accessible i amb capacitat suficient per donar un bon servei als vianants.
 • Generar una xarxa d’itineraris per la bicicleta que millori el moviment intern i la connectivitat amb la xarxa de carrils bici de la ciutat.
 • Garantir la funcionalitat de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) d’una forma eficient, adaptada a les noves formes de distribució i consum. D’una manera flexible compartint espais amb els altres modes i amb unes dimensions adequades per als vianants.
 • Reduir el trànsit de pas i mantenir l’accessibilitat en vehicle privat als residents i usuaris del comerç i dels serveis del barri del Casc Antic.