Cita amb l'Institut Municipal d'Hisenda

L'atenció presencial a l'Institut Municipal d'Hisenda es fa amb cita prèvia excepte:

  • Per registrar documentació al Registre
  • Per acreditar la representació a requeriment de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb al·legacions o recursos contra multes.  Es fa a la Recepció de l'Institut en horari, de dilluns a divendres de 8.30  a 14.00 hores.  Les persones jurídiques han de fer el tràmit de forma telemàtica
  • Quan un ciutadà ha anat a l'entitat bancària a pagar un rebut que està dins del termini de pagament i no li han pogut cobrar per causes relacionades amb les dades de cobrament.  Prèvia entrega d'aquest rebut, se'n lliurarà un de nou.  Es fa a la Recepció de l'Institut en horari, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores
  • Les persones que, havent rebut una diligència d’embargament d’un bé immoble,  volen pagar el deute o consideren que no és correcte, s’han d’adreçar directament a la Recepció de l’Institut, en horari de dilluns a divendres de  9.00 a 13.00 hores

El tràmit permet demanar dia i hora per ser atès a l'Institut Municipal d'Hisenda.  També permet consultar la cita demanada o cancel·lar-la.

Els professionals de la gestió i les entitats jurídiques només poden demanar cita prèvia quan el tràmit o la informació no estigui disponible al nostre web.

A l'acabar el tràmit tindreu dia i hora per a la visita, un codi de la cita que serveix per a identificar-la a l'Institut Municipal d'Hisenda o per si voleu consultar-la o cancel·lar-la.

També podeu rebre un missatge al mòbil o al correu electrònic amb el codi de la cita i el dia programat.

Informació i tràmits per via telemàtica per a professionals de la gestió i persones jurídiques:

D’acord amb les lleis que s’esmenten a continuació, les administracions públiques poden obligar a totes les persones jurídiques i als professionals de la gestió a utilitzar mitjans informàtics:

L'any 2008 l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l'Ordenança fiscal general, va introduir aquesta obligatorietat.

El Tribunal Suprem, sala del Contenciós Administratiu, secció 2a, a la sentència de 13 de maig de 2010, ha avalat que l’Ajuntament pugui obligar a despatxos i empreses a fer els tràmits per internet.