On et poden ajudar i informar?

Assessoria en habitatge compartit per a joves

El Departament de Joventut ofereix un servei d'assessorament on una advocada especialista en habitatge atén qüestions que cal tenir en compte en firmar un contracte de lloguer d'habitació.

Per exemple:

 • Com negociar amb la persona propietària per evitar veure's perjudicat/da
 • Models de contracte
 • La seva formalització, durada i finalització
 • El preu de lloguer (renda) i la fiança
 • Com donar d'alta serveis com l'aigua o el gas
 • La distribució de despeses de llum, aigua, gas, telèfon, Internet...
 • Les normes de convivència i de compartició d'espais comuns: cuina, bany, menjador...
 • La resolució de conflictes amb els companys/es i amb la persona propietària
 • La possibilitat de sotsarrendar el pis a tercers

El servei també ofereix orientació en la recerca d'habitació, connectant persones que ofereixen habitació per llogar i joves que en busquen.

Per accedir-hi només has de demanar cita prèviament a qualsevol Punt Joves de Barcelona!

Xarxa d'Oficines de l'Habitatge de Barcelona

Per tal de facilitar l'accés a una vivenda, l'Ajuntament posa a disposició de tota la ciutadania la Xarxa d'Oficines de l'Habitatge de Barcelona.

Les Oficines de l'Habitatge ofereixen informació integral i els següents serveis:

 • Ajuts al lloguer i borses d'habitatge. Informació i tramitació dels ajuts per pagar el lloguer; informació sobre la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona, serveis de mediació entre propietaris d'habitatges i possibles llogaters.
 • Accés a l'habitatge protegit i social. Informació sobre les promocions d'habitatge amb protecció oficial (HPO) de Barcelona, la inscripció en el Registre de Sol·licitants d'HPO, la gestió del registre i les propostes d'adjudicacions.
 • Suport a problemàtiques vinculades a l'habitatge. Informació, assessorament i mediació sobre problemes relatius a l'habitatge, especialment en casos d'assetjament, sobreocupació, infrahabitatge o deute hipotecari.
 • Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges. Informació sobre convocatòries d'ajuts a la rehabilitació, per a la instal·lació d'ascensors i assessorament tècnic per a obres de rehabilitació i eficiència energètica.

 • Gestió de la concessió de cèdules d'habitabilitat

Les consultes a les Oficines de l'Habitatge es poden realitzar presencialment (amb cita prèvia) o trucant al telèfon d'informació 010.

L'horari d'atenció al públic, comú a totes elles, és:

 • Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8.30 a 14.30h
 • Els dijous de 8.30 a 20 h, ininterrompudament

Altres punts d'atenció sobre qüestions d'habitatge

També pots demanar informació sobre habitatge al Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona o a la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya (per a consultes sobre ajudes a la compra o lloguer d'habitatges, rehabilitació o pisos amb protecció oficial).

Altres organismes oficials vinculats a l'habitatge són l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, l'INCASÒL. Institut Català del Sòl, i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.