Voluntariat a l'estranger

Fer un voluntariat internacional et permet conèixer la realitat local d’un país des d’una perspectiva diferent, alhora que contribueixes en una tasca social, cultural o medi ambiental i adquireixes competències transversals.

Existeixen diverses organitzacions internacionals i organismes públics que donen suport a diferents programes de voluntariat al món i en diferents àmbits com la salut, l'educació, les condicions medi ambientals, les desigualtats socials i econòmiques…

Les condicions per participar-hi varien en funció del programa, hi ha alguns que estan totalment subvencionats i d'altres que et requeriran que, com a persona voluntària, paguis part o la totalitat de l’estada.

Abans de seguir llegint, pregunta't:

 • Quant temps vols o pots participar en un voluntariat? Quan vols fer-lo?
 • Vols anar sol/a o amb alguna altra persona? Vols fer un voluntariat individual o en grup?
 • Què vols aconseguir fent el voluntariat? Què pots aportar al projecte?
 • Quin àmbit de voluntariat et motiva més?
 • Quines despeses pots permetre't: quota de participació, desplaçament, allotjament...?
 • Et cal tenir alguna formació per fer el voluntariat que t'agradaria?

Voluntariat i estades de curta durada

Camps de treball

 • Són experiències de voluntariat amb un grup de persones procedents de diferents països on es col·labora en la realització d'un projecte solidari per a la comunitat local (d'àmbit social, mediambiental, cultural o educatiu), de la mà d'una entitat organitzadora.
 • Normalment es realitzen a l'estiu, amb una durada d'entre 2 i 3 setmanes, tot i que en pots trobar durant tot l’any.
 • L'idioma vehicular acostuma a ser l'anglès, però no es demana un nivell alt per participar-hi.
 • El preu de la inscripció va dels 115 als 200 € i inclou l’allotjament i la manutenció. El participant es paga el viatge, l’assegurança mèdica i, algunes vegades, una quota extra (en funció del camp).
 • Entitats que en gestionen: Coordinadora d'Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya (COCAT) -amb oportunitats per a persones interessades a partir dels 14 anys-, Servei Civil Internacional (SCI).

Intercanvis juvenils

Camps de solidaritat

 • Són una experiència per formar-se, conviure i conèixer de primera mà la realitat quotidiana dels països del Sud, la feina de les seves organitzacions i els recursos de la població local.
 • L’objectiu és aconseguir una major consciència de les desigualtats Nord-Sud i promoure actituds en favor d’un model més just i respectuós amb els drets humans i la identitat dels pobles i persones.
 • El/la participant haurà de fer-se càrrec de les despeses de la formació prèvia, del vol i de la manutenció durant l'estada.
 • Entitats que en gestionen: Setem, Proide.

Brigades internacionals

 • Són estades compromeses i activistes per a aquelles persones que entenguin la solidaritat com a forma de vida i eina indispensable de transformació social.
 • L'objectiu principal de les brigades és oferir una visió alternativa i política de processos revolucionaris i conflictes internacionals basada en el respecte i la comprensió de totes les cultures.
 • Les brigades s'envien en funció de la quantitat de persones interessades en viatjar i estan destinades a persones a partir dels 18 anys o dels 21, en alguns casos.
 • Per participar-hi, algunes entitats poden demanar preparació prèvia.
 • Entitats que en gestionen: Moviment de Brigadistes, Associació Catalana per la Pau, Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, Associació Pau Sempre

Voluntariat de llarga durada

Cos Europeu de la Solidaritat

Els Cos Europeu de la Solidaritat (CES o ESC) és un programa de la Comissió Europea que facilita a joves de 18 a 30 anys realitzar estades solidàries en format de voluntariat -principalment-, feina o pràctiques.

El CES ofereix la possibilitat de viure en un altre país dins o fora de la Unió Europea, entre 2 setmanes i 12 mesos. Es pot escollir entre dues tipologies de voluntariat: de curta durada (de fins a 2 mesos) i de llarga durada (de 2 a 12 mesos).

 • El/la jove només pot realitzar un voluntariat de llarga durada i, com a molt, un de curta durada prèviament.
 • Durant el projecte, el/la jove col·labora a una entitat d’acollida en les seves activitats diàries (tallers, dinamització, organització de projectes, sensibilització...) destinades als col·lectius amb els quals treballa.
 • No es requereix cap tipus d'experiència ni formació en concret, ni és necessari parlar l’idioma del país de destí (tot i que es valora positivament) ja que l’idioma vehicular sol ser l’anglès i el programa facilita un curs de la llengua del país.
 • El projecte de voluntariat està subvencionat i cobreix part o la totalitat del viatge, l'allotjament i la manutenció, l’assegurança mèdica i algunes despeses personals del voluntari/ària amb els diners de butxaca (quantitat fixada en funció del país).
 • La persona voluntària compta amb el suport d'una entitat del territori i amb una entitat d'acollida al país de destí, que ofereixen suport abans i durant el voluntariat.
 • Per participar en un CES pots donar-te d’alta al web (si tens 17 anys o més) omplint totes les teves dades. Pots apuntar-te a tantes oportunitats com t’interessin, fins que trobis una on t’accepten.
 • Si necessites suport per poder trobar projectes o entendre millor com funciona, contacta amb l'Assessoria de Mobilitat internacional per facilitar-te la recerca!

Voluntariats de mig (MTV) o llarg (LTV) termini

 • En col·laboració amb altres ONG o entitats a nivell internacional, el Servei Civil Internacional i la COCAT proposen voluntariats de mitja (MTV) i llarga (LTV) durada.
 • La persona voluntària realitza un tasca voluntària en una associació local en diferents països del món. En la majoria de projectes a països del Nord, l’entitat facilita l’allotjament i la manutenció gratuïtament, i fins i tot ofereix diners de butxaca; en la majoria d’entitats del Sud, la persona voluntària ha de contribuir amb una quota per cobrir les despeses.
 • S’ha de pagar la quota de participació d’entre 115 i 200€, segons l’entitat, despeses de viatge, assegurança i si fos necessari, el visat.
 • La durada va d’entre 3 a 12 mesos, tot i que alguns permet una estada més curta.
 • L'edat mínima dels i les participants és de 18 anys als països del Nord, i 21 anys als del Sud. No hi ha una edat màxima de participació.
 • MTV i LTV: amb el Servei Civil Internacionalamb la COCAT.

Voluntariat o intercanvi col·laboratiu

 • Es tracta de donar suport a particulars, famílies o organitzacions en tasques concretes (cuidar infants, ensenyar idiomes, informar a turistes...), a canvi d'allotjament i manutenció.
 • És una alternativa econòmica per conèixer noves cultures i realitats, practicar idiomes i viatjar minimitzant despeses.
 • Xarxes que promouen aquest intercanvi: WWOOF - World Wide Opportunities on Organic FarmsWorkaway, Help Exchange, Worldpackers.