Guia per a la prevenció, detecció i acompanyament d’adolescents i joves en situació de soledat

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030, amb la finalitat de contribuir a pal·liar el sentiment de soledat entre els ciutadans i les ciutadanes. L’estratègia està concebuda amb una visió de llarg recorregut. Amb un horitzó de deu anys, es planteja com una actuació transversal en tots els serveis públics que, alhora, promogui i fomenti la reflexió i el debat públic, expert i acadèmic sobre la soledat.

El sentiment de soledat és un fenomen que pot afectar al llarg del cicle de vida a persones de qualsevol gènere, sexe, origen, edat i circumstància. Algunes enquestes demostren que una de les franges d’edat més afectada per aquest sentiment és la d’adolescents i joves d’entre 16 i 24 anys.

La Guia per a la prevenció, detecció i acompanyament d’adolescents i joves en situacions de soledat és un recurs adreçat a tots els professionals que treballen amb adolescents i joves amb la finalitat d’esdevenir un material útil per a la consulta i orientació específica pel que fa a situacions de soledat o aïllament social en aquest col·lectiu. Es tracta d’una guia que ha estat elaborada a partir de l’aportació de bona part del col·lectiu de professionals del sector a través de la jornada “Ens posem les ulleres: la soledat també va de joves” celebrada el desembre de 2020 i organitzada per la Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Persones Grans de l’Ajuntament de Barcelona en el marc de l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030. La jornada va oferir un espai per pensar i analitzar estratègies i recursos per atendre aquestes situacions. Aquest material ha estat una font d’informació i validació de les orientacions i pautes que figuren en aquesta guia.

La voluntat d’aquest material és ser un recurs accessible i compartit entre els i les professionals del treball amb persones adolescents i joves, de manera que sigui fàcil accedir-hi, cercar pautes, orientacions o recursos d’utilitat. Per això, entre els seus propòsits, hi ha la voluntat d’esdevenir una eina dinàmica, de manera que pugui actualitzar-se i completar-se a partir de l’avenç d’estratègies o recursos que atenguin aquestes situacions.

La Guia també incorpora de manera gràfica diferents recursos i serveis de l’entorn més proper amb qui crear aliances per fer front a la soledat. Alguns d’aquests recursos són equipaments i serveis juvenils que poden detectar casos de soledat amb adolescents i joves. D’altres tenen una funció més d’acompanyament i seguiment d’aquestes situacions. I també hi ha serveis i programes que poden tenir ambdues finalitats. Segurament hi ha molts altres serveis i programes amb qui es pot treballar en xarxa, però aquests poden ser un punt de partida; conèixer el nostre entorn més proper serà clau per descobrir-los i entre tots teixir una xarxa que serveixi de suport a adolescents i joves davant de situacions de soledat, on la persona jove es trobi al centre d’aquesta xarxa.