Lluita contra la soledat no desitjada

17/07/2021 - 10:12

Soledat. L’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030 es presenta amb l’objectiu de pal·liar la soledat no desitjada en totes les etapes del cicle de vida de la ciutadania, des d’infants i joves fins a persones grans.

L’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030 es presenta en el proper Ple del Consell Municipal, divendres, 23 de juliol, amb una missió concreta: contribuir a pal·liar la soledat no desitjada de tota la ciutadania de Barcelona, des d’infants i joves fins a persones grans, promovent relacions de qualitat, sòlides i duradores i vetllant pel benestar de tothom, d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

L’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030 està concebuda amb una visió de llarg recorregut. Amb un horitzó de deu anys, es planteja com una actuació transversal en tots els serveis públics que, alhora, promogui i fomenti la reflexió i el debat públic, expert i acadèmic sobre la soledat.

La soledat no desitjada s’ha convertit en un problema global de les societats actuals, que, a més, s’ha vist incrementat arran de la situació ocasionada per la covid-19. La soledat, a diferència del fet d’estar sol, és el sentiment subjectiu i poc desitjat de falta de companyia, el qual es pot manifestar en persones de totes les edats i per circumstàncies diverses.

En aquest sentit, les dades recollides a Barcelona a través de l’enquesta Òmnibus, realitzada el juny del 2020, assenyalen que el 18,9% de la població de 16 anys i més de la ciutat se sent sola sovint o a vegades. El 26,5% dels i les joves afirmen que se senten sols sovint o a vegades, un percentatge superior al de les persones de més de 65 anys, que representa un 18,7%.

Amb la necessitat de visibilitzar la soledat i d’abordar-la de manera multidimensional, des de la prevenció fins a l’actuació, tenint en compte les diferents etapes del cicle de vida i circumstàncies de la població, l’estratègia pretén tant oferir recursos a les persones que senten soledat no desitjada com promoure l’enfortiment dels vincles socials a la ciutat per prevenir la soledat de les persones de qualsevol edat, sexe, gènere i origen.

L’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030, presentada com un full de ruta flexible per poder adaptar-se als canvis socials i noves realitats, s’estructura en 4 grans línies que deriven en 25 objectius concrets:

  • Sensibilitzar i generar coneixement sobre l’impacte de la soledat en la ciutat i en el benestar de la ciutadania.
  • Desplegar recursos i serveis per prevenir, detectar i atendre les situacions de soledat.
  • Reestructurar la ciutat i els seus àmbits en espais comunitaris per abordar les situacions de soledat.
  • Adaptar el funcionament de l’organització municipal als nous reptes que planteja la soledat.

Pla d’accions 2020-2024

Juntament amb l’estratègia, divendres vinent es presentarà el Pla d’accions 2020-2024, que inclou 71 iniciatives noves, que se sumen als 268 programes i serveis en actiu que ja té l’Ajuntament per pal·liar el sentiment de soledat no desitjada.

Entre aquestes accions destaquen la posada en marxa del servei Vincles+ per arribar a persones més grans, la redacció d’una guia per a professionals de la joventut per ajudar-los a prevenir, detectar i acompanyar els i les adolescents i joves en aquesta situació, l’organització d’un congrés internacional sobre soledat o l’impuls de l’Observatori de la Soledat de Barcelona.

Una de les propostes per a aquesta tardor és una campanya de comunicació per ajudar a conscienciar, desestigmatitzar i sensibilitzar sobre la soledat, interpel·lant tota la ciutadania per tal que esdevingui aliada en la lluita contra la soledat a la ciutat, promovent el coneixement sobre el problema, la prevenció i la capacitat de tothom per contribuir a fomentar les connexions entre les persones, amb la comunitat i amb l’entorn.

Més informació