Els serveis de joventut, adaptats a l’impacte de la covid-19

02/11/2020 - 14:29

Adolescència i joventut. Més de la meitat dels joves declaren que la situació derivada de la covid-19 els ha afectat psicològicament.

Com ha afectat la covid-19 els joves barcelonins? La situació derivada de la pandèmia i el confinament ha afectat psicològicament més de la meitat dels joves d’entre 15 i 34 anys i un 24% han tingut més dificultats per pagar les despeses relacionades amb l’habitatge. Davant d’aquesta situació, els serveis municipals per a joves s’han reinventat per poder garantir l’atenció, l’acompanyament i el suport emocional dels joves de la ciutat.

L’Enquesta a la joventut de Barcelona permet conèixer les condicions de vida i els hàbits dels i les joves barcelonins d’entre 15 i 34 anys. Enguany ha coincidit amb la situació excepcional generada per la covid-19, i això ha permès saber com ha afectat la pandèmia la població jove. Per radiografiar millor la realitat social de la ciutat, la mostra ha inclòs per primer cop joves que no estan empadronats a Barcelona però que fa més de sis mesos que hi resideixen.

Dades de l’Enquesta a la joventut

La pandèmia va sorprendre els estudiants a la meitat del curs acadèmic. Pel que fa als joves de 15 a 29 anys, més del 80% assegura que la covid-19 va afectar la seva formació educativa. El 37% indica que el seu rendiment va baixar i un 4% ha hagut de deixar els estudis, mentre que un 14,5% afirma que ha millorat en aquest àmbit.

Respecte a l’impacte en l’àmbit laboral, la taxa d’atur entre el jovent de la ciutat s’ha intensificat i, alhora, s’han amplificat les desigualtats de la població jove segons el país de naixement, amb un 17,4% d’atur entre els nascuts a l’estranger i un 9,6% entre els nascuts a l’Estat espanyol. També s’han detectat més desigualtats en els joves dels barris amb rendes més baixes, que tenen una taxa d’atur del 19,5%, mentre que als barris de rendes més altes la taxa és d’un 6,3%.

El 49% dels joves indiquen que la situació econòmica de casa seva ha empitjorat durant els primers mesos de la crisi. Aquesta afectació s’ha vist agreujada als barris amb rendes més baixes i en el 52% dels joves emancipats. A més, el 24% de la població jove indica que ha tingut més dificultats per pagar les despeses relacionades amb la llar, i gairebé un 6% no ha pogut fer-se càrrec d’algun pagament del pis.

Respecte a l’impacte psicològic de la pandèmia, el 52% dels joves entrevistats declaren que la situació derivada de la covid-19 i el confinament els ha afectat psicològicament, en especial les dones joves, un 57%, davant del 47% dels homes.

Els serveis municipals per a joves no s’aturen

Els serveis per a joves s’han adaptat des del primer moment de la pandèmia i han habilitat nous canals telemàtics per mantenir l’atenció, l’acompanyament i el suport emocional.

Durant l’estat d’alarma es van produir més de 30.000 interaccions amb els serveis de l’Àrea de Joventut mitjançant atencions telemàtiques, materials informatius d’autoconsulta i sessions en línia.

El Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF) es va consolidar com un servei per donar resposta emocional davant de la covid-19. Durant els propers mesos es reforçarà el servei amb l’obertura d’un desè punt “Aquí t’escoltem i amb un increment de les hores d’atenció psicològica individual, que passaran de 72 a 160 hores setmanals.

L’assessoria acadèmica i la laboral van ser les dues més demanades per la joventut al servei infoJOVE. Per això, es van habilitar dues línies de telèfon de contacte directe, que continuen operatives, i s’ha posat en marxa el programa Pla B, per atendre els joves que necessiten orientació laboral i educativa.