Comencen les eleccions als consells educatius d’escoles, districtes i ciutat

09/11/2021 - 12:47

Procés participatiu. Les eleccions es van ajornar a causa de la situació de pandèmia. Les votacions tindran lloc a finals de novembre i els nous consells es constituiran abans de finals d'any.

Estan cridats a participar l'alumnat, els pares i les mares, els directors, el professorat i el personal d’administració i serveis (PAS) dels centres sostinguts amb fons públics de Barcelona.

L’objectiu és implicar tothom en la millora del sistema educatiu de la ciutat i aconseguir una educació de qualitat, inclusiva i equitativa a Barcelona. Els representants dels consells escolars seran escollits per un període de quatre anys, i cada dos anys es convocaran eleccions per renovar-ne la meitat dels membres.

Escollir els consells escolars, primer pas

Els consells escolars de centre (escoles bressol, primària, secundària, obligatòria, postobligatòria, entitats de lleure, entitats esportives i associacions d’ensenyaments musicals i artístics) són els òrgans de participació principals en la vida dels centres educatius.

Aquests consells acullen les veus dels docents, els directors, l’alumnat, les famílies, el personal d’administració i serveis (PAS) i els representants de l’Ajuntament. La seva funció és participar en la presa de decisions que afecten la comunitat educativa i impulsar iniciatives per contribuir a millorar el sistema educatiu.

Les direccions dels centres públics i concertats han estat les encarregades d’informar sobre la presentació de candidatures i altres aspectes del procés electoral. “El que volem és que hi participi el màxim nombre de gent de les escoles. La participació és un exercici de responsabilitat, d’implicació i de compromís. La comunitat educativa s’ha de mobilitzar”, assegura Marta Carranza, secretària del Consell Educatiu Municipal de Barcelona.

El calendari del procés electoral és el següent:

  • Inici del procés: a partir del dia 2 de novembre de 2021.
  • Constitució de les meses electorals: abans del dia 11 de novembre de 2021.
  • Votacions: entre els dies 22 i 26 de novembre de 2021, ambdós inclosos.
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels membres: no més tard del dia 20 de desembre de 2021.

De l’escola… al districte

Un cop constituïts els consells escolars de centre, tindrà lloc la renovació dels consells educatius municipals de districte (CEMD), espais de participació per tractar qüestions comunes que afecten els centres d’un mateix districte.

Cada centre ha d’enviar un representant de cada sector (alumnat, professorat, PAS…) perquè formi part del cens del districte. Aquest cens votarà a les eleccions del CEMD els diferents candidats que es presentin per ser elegits. Els nous consells educatius de districte s’hauran de constituir a finals del mes de març de 2022.

Última fase: el consell escolar més gran

El pas següent serà la renovació del Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB), un espai de debat, de reflexió i, alhora, de creació de coneixement de la comunitat educativa de la ciutat. El procediment serà el mateix: cap a finals del mes d’abril totes les persones que formin part dels consells educatius de districte podran triar els membres del Consell Educatiu de Ciutat.

Els representants dels consells escolars seran escollits per un període de quatre anys, i cada dos anys es convocaran eleccions per renovar-ne la meitat dels membres. “La renovació és necessària pels canvis que es produeixen de manera natural als mateixos centres: el professorat, l’alumnat i les famílies, que van variant al llarg dels anys… I ens hem d’assegurar que la gent que forma part del consell està activa en el sector per al qual es va presentar”, explica Marta Carranza.

Impulsar la participació, tot un repte

Des de l’Ajuntament de Barcelona es treballa per ajudar a impulsar la participació, la promoció i la importància del vot en els consells escolars de centre. En aquest sentit, es dona suport al procés electoral i també a la renovació posterior dels consells educatius municipals de districte i del mateix Consell Educatiu Municipal de Barcelona.

Però, segons Carranza, encara hi ha molta feina per fer: “Hem de millorar els sistemes de comunicació perquè la gent participi a les eleccions. La mobilització continua sent molt baixa i la burocràcia per formar part del consell és esgotadora. Tot hauria de ser més senzill.”

I afegeix: “A mi m’encantaria que es mobilitzés tota la comunitat educativa i que formar part del consell escolar fos una cosa desitjada. Si la gent entengués la gran feina que es pot fer des d’aquest òrgan de participació i com les seves propostes poden influir en l’agenda política, potser despertaríem l’interès dels alumnes, les famílies, els docents… Hi ha persones validíssimes a la ciutat que podrien aportar molt dins dels consells escolars.”

30 anys contribuint a millorar la qualitat de l’educació a la ciutat

El mes de juny passat es van complir 30 anys de la creació del Consell Educatiu Municipal de Barcelona, així com de la seva versió descentralitzada, els deu consells educatius de districte.

Com explica Marta Carranza, “els consells escolars es van crear l’any 1990 amb la LOGSE, una llei trencadora i molt innovadora en l’àmbit educatiu, amb la intenció de crear un clima de diàleg i acord entre els diferents actors de la comunitat educativa i trobar solucions als reptes educatius de ciutat”.

“Actualment”, continua Carranza, “el Consell Educatiu de Ciutat és un espai d’assessorament, d’informació, d’influència i de consens per arribar a acords i avançar en la millora de l’educació. L’objectiu del CEMB és fer arribar a les administracions competents els neguits, els reptes i les preocupacions que tenen els diferents sectors de la comunitat educativa per influir en les polítiques públiques i generar canvis”.

Des del CEMB s’impulsen un seguit d’iniciatives per tenir una educació de qualitat, inclusiva i equitativa a Barcelona. Aquestes iniciatives van des de generar un nou tipus de planificació educativa fins a treballar els problemes estructurals de fons del sistema educatiu (segregació escolar, abandonament educatiu, assetjament, salut mental, benestar…). “Volem ser un referent en les polítiques educatives, arribar a consensos per aconseguir unir els somnis de l’alumnat amb el que voldrien les famílies, allò que l’Administració pot fer i el que el professorat necessita. I tenir la força compartida per poder orientar les polítiques i millorar el sistema educatiu”, conclou Carranza.