La ciutadania avala l’actualització de l’ordenança de civisme

10/07/2024 - 11:50

Civisme. Durant el procés participatiu, s’han rebut un total de 570 propostes.

Durant el procés participatiu, s’han rebut un total de 570 propostes per adaptar aquesta norma, aprovada fa 18 anys, a les noves realitats de la ciutat.

Durant quatre mesos s’han fet trobades a tots els districtes de Barcelona, en què s’ha recollit el 76% del total d’aportacions; el 24% restant s’ha fet des de la plataforma Decidim.Barcelona. Entre les conclusions principals hi ha la necessitat de mantenir l’ordenança vigent i actualitzar-la per fer front als nous reptes de convivència.

Les conductes que causen més molèsties són les pintades i els grafits, el consum d’alcohol a la via pública, fer necessitats fisiològiques al carrer, les infraccions viàries de vehicles de mobilitat personal i motocicletes, i les activitats molestes vinculades a llicències autoritzades.

Alhora, la ciutadania ha demanat una aplicació efectiva de l’ordenança. S’ha sol·licitat més presència policial per detectar i sancionar les conductes incíviques en temps real, així com optimitzar l’ús dels agents cívics, la instal·lació de més càmeres de videovigilància, i augmentar les sancions i l’import de les multes.