Un PAM extraordinari per respondre a la pandèmia i rellançar la ciutat

26/11/2020 - 21:37

PAM. Propostes contundents per liderar la recuperació i configurar un model econòmic més just i sostenible.

La crisi sanitària provocada per la covid-19 ha obligat a aplicar mesures de xoc per fer front a l’emergència social i econòmica. Per aixecar la mirada i abordar els reptes de la ciutat dels propers anys, s’ha definit el Programa d’actuació municipal (PAM) 2020-2023, que es planteja com un full de ruta extraordinari que revisa i actualitza les prioritats formulades mesos enrere i centra tots els recursos disponibles a respondre a aquesta situació excepcional.

La crisi ha paralitzat l’activitat econòmica a la ciutat, ha trencat el dinamisme previst a principis d’any. S’han agreujat la crisi climàtica i la crisi habitacional i s’han posat al descobert fragilitats com la dependència excessiva del turisme, la dotació insuficient dels sistemes de salut i un model de provisió de cures sostingut per les dones en condicions laborals precaritzades o informals.

El PAM+ 2020-2023, validat avui per la Comissió de Govern, fa front a aquests reptes i també recull les oportunitats que s’obren gràcies a la resposta favorable de les administracions europees, estatals i catalanes, que situen Barcelona en una bona posició per afrontar canvis estructurals, de reactivació econòmica i de generació de llocs de treball estables i de qualitat.

S’hi han incorporat les 73 actuacions prioritàries per fer front a la crisi sorgides del Pacte per Barcelona, i les actuacions estratègiques es basen en l’assoliment dels disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Sis grans eixos d’actuació del PAM+

  • Recuperar l’economia i enfortir-la, diversificar-la i fer-la més resilient.
  • Reforçar l’atenció i els recursos per a la inclusió social dels col·lectius més vulnerables.
  • Accelerar la transició ecològica contra la crisi climàtica potenciant la mobilitat sostenible i segura i el canvi cap a un nou model energètic.
  • Enfortir la ciutat educadora, cultural, científica i esportiva.
  • Fer una ciutat més amable i segura des dels barris i amb visió metropolitana, bàsicament mitjançant el Pla de barris.
  • Impulsar una ciutat oberta, amb una Administració digitalitzada, transparent, transversal i participativa.

Procés participatiu

Paral·lelament al tràmit d’exposició pública, i tal com estableix el Reglament de participació ciutadana, es va dur a terme el procés participatiu preceptiu, que també es va haver d’interrompre amb la declaració de l’estat d’alarma. Tot i això, 13.512 persones (7.137 dones i 5.880 homes) van prendre part de manera presencial en alguna de les 204 trobades organitzades o bé a través dels punts mòbils presencials instal·lats en 138 espais públics d’alta concurrència.

A més, la plataforma digital de participació de l’Ajuntament de Barcelona, Decidim Barcelona, va permetre a la ciutadania adherir-s’hi i incorporar-hi noves propostes fins al 22 de maig. Unes 40.000 persones s’hi van registrar i van fer 3.344 propostes ciutadanes, que es van recollir i estudiar tècnicament per valorar-ne l’adhesió al programa.

Calendari de tramitació i seguiment

La irrupció de la pandèmia va interrompre el procés ordinari d’elaboració i tramitació del PAM, que s’havia aprovat inicialment i estava en espera de l’aprovació definitiva durant l’any 2020.

El PAM+ 2020-2023 es portarà als consells de districte durant el mes de desembre i paral·lelament es trametrà alConsell de Ciutat i al Consell Econòmic i Social perquè emetin el dictamen preceptiu.

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció del 17 de febrer de 2021 haurà de dictaminar sobre el text i, si té els suports suficients, s’aprovarà definitivament al Ple del Consell Municipal de febrer del 2021.