Habitatge inclusió amb suport socioeducatiu

Ofereix a persones soles o famílies en situació d’exclusió social un habitatge temporal i compartit, amb suport socioeducatiu, en el marc d’un entorn normalitzat. Amb aquesta finalitat es fa un pacte/acord amb la persona o família que inclou un pla de treball global i l’estada amb un període de prova d’un mes, renovable per períodes successius de dos mesos fins un màxim d’un any.

Els habitatges poden acollir tant persones soles, homes o dones, com famílies que es trobin en situació d’exclusió residencial i d’exclusió social, que no disposin d’allotjament ni de recursos suficients per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Cal presentar una sol·licitud adreçada a la Comisió d'Accés als habitatges d'inclusió, al Servei d'Inserció Social o als Centres de Serveis Socials. En aques darrer cas cal demanar cita prèvia al telèfon de cita prèvia de Serveis Socials 900922357 i que us adreceu al Centre de Serveis Socials que us correspongui per domicili.