Servei d’acolliment diürn per a persones sense sostre

L’Ajuntament de Barcelona ofereix un espai d’acolliment durant el dia a persones sense sostre per realitzar diferents activitats i atendre necessitats bàsiques.

Inclou serveis com ara:

 • Espai de trobada i relació social
 • Activitats de lleure
 • Activitats formatives
 • Activitats de recuperació d’hàbits laborals
 • Atenció socioeducativa
 • Atenció sanitària

En algun centre es pot trobar:

 • Servei d'higiene personal
 • Servei d'alimentació bàsica

Es pot accedir directament al centre o bé per derivació dels serveis socials d'atenció bàsica i dels equips de detecció i inserció social.

Punts de prestació:

 • Centre de Dia Meridiana. Av. Meridiana, 197
 • Centre de Dia Zona Franca. C/ Número 60, 9
 • Centre de Dia Nou Barris. C/ Marie Curie, 20
 • Centre de Dia Horta. Camí de l'Església, 1-3
 • Centre de Dia Poble-sec. C/ Fonthonrada, 8

Horaris de prestació:

De dilluns a diumenge de 9.00 a 20.00 hores

Servei d’acolliment diürn per a persones sense sostre