Servei d’acolliment residencial temporal per a persones sense sostre

Servei que ofereix allotjament, alimentació, higiene, atenció social i sanitària en centres residencials d'atenció integral a persones que es troben en una situació inicial, avançada o consolidada de desarrelament social i no disposen de domicili.

Els tipus de centres residencials existents són els següents:

  • Centres residencials de primera acollida, on l'accés és directe al centre per part de la persona.
  • Centres residencials on l'accés és derivat per un o una professional de serveis socials. En aquesta categoria s'inclouen:
    • Centres residencials d'atencions bàsiques adreçats a persones en situació de sense sostre molt crònica.
    • Centres d'inserció adreçats a persones amb un pla de treball orientat a la consecució de l'autonomia.
    • Pensions.

Els següents centres de primera acollida són d'accés directe: Zona Franca, Nou Barris i Sarrià-Sant Gervasi.

L'accés als altres centres és per derivació dels equips professionals dels Centres de Serveis Socials. En aquest cas, cal trucar al telèfon de cita prèvia de Serveis Socials: 900922357.