Servei d’higiene

L’Ajuntament de Barcelona, a través dels centres de serveis socials i altres equipaments d’atenció social, posa a disposició de la ciutadania una sèrie de serveis i recursos per cobrir les necessitats higièniques.

Els serveis d’higiene inclouen dutxes i espais destinats al canvi de roba, i són d’accés directe per a tota persona que així ho necessiti, no cal la derivació per part del centre de serveis socials de referència, ja que les persones es poden adreçar directament als centres on es presta el servei d’higiene.

Equipaments de serveis d’higiene:

Horaris de prestació:

  • Dutxes i rober: de 9.00 a 11.00 hores