Esteu aquí

El Programa Làbora celebra la VIII Jornada Networking

El Programa Làbora celebra la VIII Jornada Networking

15/06/2023 - 14:23

Més de 300 persones candidates i 52 empreses es troben amb motiu de la vuitena edició de la Jornada Networking del Programa Làbora

Aquest dilluns 12 de juny de 2023 es va dur a terme la VIII Jornada Networking del Programa Làbora, un esdeveniment que va reunir més de 300 persones candidates i 52 empreses amb l’objectiu de promoure l’ocupabilitat al mercat laboral de persones amb dificultats d’accés.

El Programa Làbora és un projecte de cooperació publicosocial liderat per l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb les entitats socials ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya) i la Creu Roja. Té com a propòsit fomentar l’ocupació i millorar l’ocupabilitat de persones que troben barreres per accedir a l’ocupació.

Durant l’any 2022, més de 7.500 persones van mostrar el seu interès per participar al Programa Làbora, de les quals gairebé 5.000 van rebre atenció personalitzada. Aproximadament el 70% dels participants van ser dones, de les quals 958 van aconseguir un contracte laboral. La majoria d’aquestes dones tenien més de 35 anys d’edat.

A més de proporcionar acompanyament, orientació i formació, el Programa Làbora ha contribuït a què més de 1.400 persones signessin més de 2.200 contractes laborals, dels quals el 67% van ser amb dones i el 46% amb persones majors de 45 anys.

L’enfocament del Programa Làbora va més enllà de la inserció laboral, s’orienta a la millora competencial en les persones que hi participen. Durant l’any 2022, més de 2.100 persones, el 68% d’elles dones, van iniciar itineraris de formació en el marc d’aquest programa.

Durant la VIII Jornada Networking del Programa Làbora, es van realitzar entrevistes ràpides individuals entre les persones candidates i diverses empreses amb l’objectiu de cobrir vacants o ampliar borses de treball.

De les empreses col·laboradores amb el Programa Làbora, 109 han estat reconegudes amb el Segell Làbora per les seves bones pràctiques i la qualitat de les contractacions realitzades durant l’any 2022. El Programa Làbora continua demostrant la seva rellevància i èxit en la promoció de l’ocupabilitat i la creació d’oportunitats laborals.

Més informació