Més de mil persones troben feina amb el programa Làbora malgrat la crisis sanitària

Més de mil persones troben feina amb el programa Làbora malgrat la crisis sanitària

11/06/2021 - 17:35

Serveis Socials. Fins a 1.206 persones van trobar feina per aquesta via i es van signar un total de 1.711 contractes.

Gràcies a l’adaptació en format digital del programa, que té per objectiu fomentar l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat amb dificultats especials d’accés al mercat laboral, 1.206 persones van trobar feina durant l’any passat malgrat la irrupció de la covid-19.

El nombre de persones ateses pel programa Làbora va incrementar-se l’any passat un 10,8% a la ciutat fins a assolir la xifra de 6.663, de les quals dues mil persones van ser ateses per primer cop i van tenir l’oportunitat d’iniciar alguna acció de millora competencial. Del total de persones ateses, el 67% van ser dones i el 79% tenien més de 35 anys.

La situació socioeconòmica generada per la pandèmia sanitària va provocar que durant l’any passat s’experimentés una davallada del nombre de contractes que es van poder signar mitjançant el Làbora. Tot i així, fins a 1.206 persones van trobar feina per aquesta via i es van signar un total de 1.711 contractes (l’any anterior van ser 1.671 persones contractades i 2.634 contractes).

En concret, els contractes signats mitjançant el Làbora van ser en un 66,9% per a dones i en un 49,2% per a persones de més de 45 anys, quan la mitjana de la ciutat de Barcelona és d’un 51,1% i un 21,7%, respectivament. A més, el 46,4% dels contractes van ser indefinits, enfront del 31,6% que representen de mitjana.

Aquest projecte municipal de cooperació publicosocial s’ha dissenyat i gestionat en col·laboració amb les organitzacions ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya) i Creu Roja.